Sa oled siin

Terviseamet kutsub Saaremaa ja Valgamaa elanikke osalema erakaevude joogivee uuringus

Terviseametil on selle aasta augustis ja septembris  plaanis  läbi viia 40 eraveevärgi kontrollimine Valgamaal ning Saaremaal, uuringu eesmärgiks on saada ülevaade joogivee kvaliteedist iga maakonna 40-nest puur- ja salvkaevust.

Terviseametil on selle aasta augustis ja septembris  plaanis  läbi viia 40 eraveevärgi kontrollimine Valgamaal ning Saaremaal, uuringu eesmärgiks on saada ülevaade joogivee kvaliteedist iga maakonna 40-nest puur- ja salvkaevust.

Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialisti Lauri Liepkalnsi sõnul eelistatakse proovivõtu kohtade valikul veevärke, kus vett kasutatakse aastaringselt ning on rohkem kui 10 tarbijat või kus puurkaev/salvkaev on kasutusel mitme majapidamise peale (näiteks suvilapiirkonnad). „Proove planeeritakse peamiselt võtta perioodil august-september 2020, kuid võimaluse korral juba ka juulis. Peale analüüsimist edastatakse info kaevuvee kvaliteedi osas omanikele,“ ütles Liepkalns.

Veeproovides määratakse nitraate, nitritite, ammooniumi, mangaani, raua, fluoriidide ja naftasaaduste sisaldust ning organoleptilised näitajad (hägusus, lõhn, värvus) ja pH.

Mikrobioloogilistest näitajatest määratakse escherichia coli, enterokokkide, coli-laadsed bakterite sisaldus.

Uuringust huvitatutele palume ühendust võtta hiljemalt 31. juuliks 2020.a oma piirkonna inspektoriga:

Valgamaa: Aira Varblane, inspektor, tel 58225415, aira.varblane@terviseamet.ee

Saaremaa:  Urve Raag, inspektor, tel 53322819, urve.raag@terviseamet.ee

 

Veel uudiseid samal teemal

28.09.2020

Terviseamet tutvustab põlevkivisektori tervisemõjude eeluuringut

Neljapäeval, 1. oktoobril kell 10 algaval veebinaril on võimalik tutvuda Eesti keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) rahastatud ning terviseameti ja Tartu ülikooli koostöös valminud projekti  „Biomonitooringu läbiviimine põlevkivi sektoriga kokku puutuva elanikkonna seas (töötajad ja elanikud), eeluuring – biomarkerite väljaselgitamine“ tulemustega. Teabepäeva orienteeruvaks kestuseks on 2 tundi.

Lõuna regiooni juhataja Tiia Luhti sõnul võttis Terviseamet  sinivetika analüüse kolmes kohas mööda Peipsi järve läänerannikut - Mustvee, Kallaste ja Kolkja randadest.
19.06.2020

Peipsi järves vohab sinivetikas

Terviseamet poolt 18.06. võetud proovid tuvastasid Peipsi järves ulatusliku sinivetika vohamise.