Sa oled siin

Terviseamet kutsub osalema Euroopa Kemikaaliameti piirangu ettepanekute avalikul arutelul

Formaldehüüd on inimesele vähki tekitava toimega aine ja võib pikaajalisel kokkupuutel põhjustada hingamisraskusi, ekseemi ja ülitundlikkust

Terviseamet kutsub kõiki huvitatud isikuid osalema Euroopa Kemikaaliameti piirangu ettepanekute avalikul arutelul mikroplastide, tsükliliste metüülsiloksaanide ja formaldehüüdi üle.

Kemikaaliohutuse osakonna peaspetsialist Raili Moldovi sõnul on avalikud arutelud iga inimese võimalus Euroopa Liidu uute algatuste või kehtivate strateegiate ja õigusaktide kohta oma arvamust avaldada. „Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) ja Euroopa Komisjon korraldavad avalikke arutelusid, et saada kõigilt huvitatud isikutelt ja sidusrühmadelt tagasisidet ning koguda võimalikult varajases otsustusetapis mitmekesist teadusteavet otsuste ja arvamuste vastu võtmiseks,“ ütles ta.

Avalikul arutelul on järgmised kolm piirangu ettepanekut:

  • Mikroplastid (polümeerid REACH artikkel 3(5) mõistes): on keskkonnas püsivad ja biolagunemisele vastupidavad, neid ei ole võimalik keskkonnast eraldada, kui nad juba sinna sattunud on.

Piirangu eesmärk on keelustada mikroplastide turule viimine ainena või segu koostises koguses üle 0,01%. Samuti plaanitakse paika panna märgistamise nõuded kasutusaladele, kust esineb vaid jääkeraldumine, ning kehtestada raporteerimise kohustus allkasutajatele kasutatud mikroplastide kohta nendel kasutusaladel, millele piirang ei rakendu.

Avalikul arutelul oodatakse asjakohast sisendit tahtlikult segude ja toodete koostisesse mikroplaste lisavatelt või neid kasutatavatelt tööstussektoritelt nagu põllumajandussektor (väetistes, taimekaitsevahendites), kosmeetikatoodete tootjad (peale jäetavad ja maha pestavad tooted), puhastusvahendite ja hooldusvahendite tootjad (pesupehmendite ja detergentide lõhnaainete kapslid), värvide, kattematerjalide ja tintide tootjad, ehitussektor, meditsiiniseadmed jne.

OSALE AVALIKUL ARUTELUL : https://echa.europa.eu/et/restrictions-under-consideration/-/substance-r...

  • Tsüklilised metüülsiloksaanid (D4 EC 209-136-7, D5 EC 208-764-9, D6 EC 208-762-8): on tarbijate ja kutseliste kasutajate poolt kasutatavad püsivate, bioakumuleerivate ja toksiliste (PBT) või väga püsivate ja väga bioakumuleerivate omadustega (vPvB) ained.

Piirangu eesmärk on keelata kolme tsüklilise metüülsiloksaani turule viimine ainena või segu koostises koguses üle 0,1%. Piirangusse on planeeritud mitmeid erandeid, mis puudutavad ainete kasutamist tööstuses transporditud isoleeritud vaheainena, teatud meditsiiniseadmetes, keemilises puhastuses, hermeetikute koostises ning kunsti ja antiikesemete restaureerimisel.  

Avalikul arutelul oodatakse asjakohast sisendit tarbijatele ja kutselistele kasutajatele mõeldud silikoonpolümeeride tootjatelt ja kasutajatelt, mis sisaldavad tsüklilisi metüülsloksaane ja mida kasutatakse ehitussektoris (hermeetikud, värvid ja kattematerjalid), autotööstuses (määrdeaineted), elektroonikas, tselluloosi- ja paberitööstuses, kosmeetikas, meditsiini- ja lennundusesektoris.

OSALE AVALIKUL ARUTELUL: https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/...

  • Formaldehüüd (EC 200-001-8): on inimesele vähki tekitava toimega aine ja võib pikaajalisel kokkupuutel põhjustada hingamisraskusi, ekseemi ja ülitundlikkust.

Piiranguga soovitakse keelustada toodete turule viimine või kasutamine kui formaldehüüdi eraldub neist õhku üle 0.124 mg/m3 katsekambris vastavalt EN 717-1 standardile. Formaldehüüd võib eralduda toodetest, mille tootmisel on kasutatud formaldehüüdi ja/või aineid, mis võivad formaldehüüdi toodetest.

Avalikul arutelul oodatakse asjakohast sisendit formaldehüüdi või formaldehüüdi eraldajaid sisaldavate toodete tootjatelt ja kasutajatelt nagu vaikude, puidutöötlemise liimide ja sideainete tööstus, tselluloosi- ja paberitööstus, sünteetiliste klaaskiudude tööstus, plastikute ja kattematerjalide tööstus ning tekstiilitöötlussektor.

OSALE AVALIKUL ARUTELUL: https://echa.europa.eu/et/restrictions-under-consideration/-/substance-r...

Avalikud arutelud toimuvad ECHA veebilehel kemikaalidele, mis on käsitlusel erinevates REACH-, CLP- või biotsiidimääruse protsessides. Mõningatel juhtudel suunatakse avalikku arutelu täpsustavate küsimuste ja/või teemadega, et koguda kõige asjakohasemat vajaminevat teavet. Samas kohas antakse ülevaade soovitud teabe iseloomust regulatiivsest protsessist lähtudes. 

Terviseameti avalike arutelude veebileht: https://www.terviseamet.ee/et/kemikaaliohutus-tooteohutus/avalikud-arutelud

Veel uudiseid samal teemal

Foto: Pixabay
10.05.2020

Kasutuseta seisnud torustikud tuleb enne joogivee tarbimist üle loputada

Terviseamet soovitab eriolukorra tõttu kasutuseta seisnud hoonetes enne veetarbimise taasalustamist üle kontrollida veevarustussüsteemide töökord ja läbi loputada vähese kasutuskoormusega torustikud.

22.04.2020

Desinfitseerimis- ja puhastusvahendite liigkasutamine võib tekitada mürgistusi

Kevadpuhastus ja soov koroonaviirus kodust eemale peletada on toonud kaasa kemikaalide mõtlematu kasutamise ja mürgistusjuhtumid. Terviseamet tuletab meelde, et nii desinfitseerimisvahendid kui ka kodu puhastamiseks mõeldud tooted on kemikaalid, mille kasutamisel tuleb järgida ohutusnõudeid.