Sa oled siin

Terviseamet kutsub Ida-Virumaa põhjavett käsitleva uuringu teabepäevale

Terviseamet kutsub kõiki huvilisi osalema 11. märtsil Ida-Virumaal Toilas peetaval teabepäeval, mille eesmärk on tutvustada Ida-Virumaa põhjavee kvaliteedile keskenduvat uuringut. 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatava uuringu „Ordoviitsiumi ja kvaternaari põhjaveekogumitest vett ammutavate ühisveevärkide joogivee uuring võimalike põlevkivitööstusest tulenevate kemikaalide osas“ eesmärk on analüüsida põlevkivisektorist pärinevate kemikaalide võimalikku mõju ordoviitsiumi ja kvaternaari põhjaveekihtidest vett ammutavate ühisveevärkide joogiveele. Terviseameti keskkonnatervise nõunik Märten Lukki sõnul uuritakse uuringu käigus  joogivee selliseid keemilisi näitajaid, mida ei määrata rutiinse joogivee seire käigus, kuid mis võivad potentsiaalselt ohustada Virumaa elanike tervist. „Kuna põlevkivitöötlusest tulenevad kemikaalid ei kuulu rutiinselt määratavate näitajate hulka, tuleb nende sisaldust mõõta eraldi,“ ütles Lukk, kelle sõnade kohaselt ootab terviseamet teabepäevale eelkõige veekäitlejate esindajaid.

Põlevkivitööstusega seostatavad peamised saasteained, mis põhjavette võivad jõuda, on naftasaadused ja fenoolid. Naftasaadustega kokkupuude ärritab silmi, kopse ja nahka. Naftasaadusi peetakse inimesele vähki tekitavaks, krooniline kokkupuude naftasaadustega võib mõjutada neere, verd ja närvisüsteemi. Fenoolide mõju tervisele joogivees avaldub ECHA (Euroopa Kemikaaliameti) andmetel väga suurtes kontsentratsioonides.

Teabepäev algab 11. märtsil kell 13 Toila SPA-s, teabepäevale saab registreeruda 8. märtsi lõunani SIIN.

Terviseamet on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kelle tegevuse eesmärgiks on tervisliku elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud rahvastiku tervise poliitika elluviimine tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas.

 

Päevakava:

13.00    Registreerimine ja tervituskohv

13.15     Koosoleku avamine Märten Lukk, Terviseamet, keskkonnatervise osakond, nõunik.

13.25     Projekti „Ordoviitsiumi ja Kvaternaari põhjaveekogumitest vett ammutavate ühisveevärkide joogivee uuring võimalike põlevkivitööstusest tulenevate kemikaalide osas“ lühitutvustus. Märten Lukk, Terviseamet, keskkonnatervise osakond, nõunik.

13.30   Ülevaade joogivee kvaliteedist Virumaal. Marje Muusikus, Terviseamet, Ida regionaalosakond, menetlusgrupi juht

14.00     Põhjavee probleemid Ida-Virumaal. Kersti Türk, Keskkonnaministeerium, veeosakond, peaspetsialist

14.30     Kohvipaus

14.50     Uued arengud põlevkivipiirkonna põhjavee modelleerimises. Argo Jõeleht, Tartu Ülikool, Geoloogia osakond, vanemteadur

15.25     Arutelu  

16.00     Teabepäeva lõpetamine