Sa oled siin

Terviseamet kontrollib pidevalt tegevuskohavälist vaktsineerimist

Alates 2017. aastast on tervishoiutöötajad terviseametit tegevuskohavälisest vaktsineerimisest teavitanud 49 korral, millest ligi pooltel juhtudel on terviseamet kontrollinud ka tehtava vaktsineerimise nõuetele vastavust.

Erinevaid füüsilisi asukohti, kus 2017. aastast alates on tegevuskohaväliselt vaktsineeritud, on kokku olnud 101. Põhiliselt vaktsineeriti väljaspool registreeritud tegevuskohta inimesi gripi, kuid sel aastal ka puukentsefaliidi vastu.

Terviseameti põhja regionaalosakonna menetlusgrupi juht doktor Juta Varjase sõnul teavitavad tervishoiuteenuse osutajad terviseametit tegevuskohavälise vaktsineerimise puhul reeglina korralikult ja õigeaegselt, mõeldes põhjalikult läbi nii patsiendi nõustamise, vaktsiinide ja ravimite säilitamise kui ka süstalde hävitamise. „Järelevalve käigus oleme avastanud väiksemaid puudujääke näiteks dokumenteerimisel ja nõustamisel, kuid üldine tervishoiutöötajate suhtumine vaktsineerimise läbiviimisesse on siiski pigem eeskujulik,“ ütles Varjas, kelle sõnul teebki väljaspool arstikabinetti vaktsineerimise täielikult ohutuks tõsiasi, et sarnaselt arstikabinetile tuleb ka siin arvestada kõigi nõuete, sealhulgas teenuse dokumenteerimise, vaktsiinide külmahela säilimise ja võimaliku esmaabi andmisega. Üheks väga oluliseks tingimuseks immuunsuse tekkel on vaktsiinide õige käitlemine ning külmaahela säilimine, sest ka väikesed temperatuuri kõikumised võivad vaktsiini toimet oluliselt kahjustada.

Terviseamet tuletab meelde, et ees on uus gripihooaeg ning tervishoiutöötajad, kes plaanivad inimesi väljaspool tegevuskohta vaktsineerida, peaksid oma tegevust aegsasti planeerima ja sellest ka  terviseametit õigeaegselt teavitama.

Terviseamet on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kelle tegevuse eesmärgiks on tervisliku elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud rahvastiku tervise poliitika elluviimine tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas.

Veel uudiseid samal teemal

Foto: Pixabay
11.09.2019

Tundmatud seened tasub metsa jätta

Sel aastal on terviseameti mürgistusteabekeskuse infoliinile 16662 teatatud juba 24 seentega seotud õnnetusest, ühel korral tuli mürgist seent söönud inimese abistamiseks kasutada esmakordselt Eestisse saabunud amatoksiini antidooti.

03.09.2019

Lõppenud gripihooajal vaktsineeris end gripi vastu rekordarv inimesi

Eelmisel sügisel alanud ja sel kevadel lõppenud gripihooajal vaktsineeris end 2017/2018 hooajaga võrreldes enam kui kaks korda rohkem inimesi, samuti langes nii gripi tõttu surnud kui intensiivravi vajanud inimeste arv.