Sa oled siin

Terviseamet keelas enam kui 23 000 Venemaa toote Eestisse toomise

Terviseamet tõkestas mai lõpus tehtud kontrolli tulemusel 23 570 toote Venemaalt Eestisse jõudmise

Terviseamet tõkestas mai lõpus tehtud kontrolli tulemusel 23 570 toote Venemaalt Eestisse ja seeläbi Euroopa Liidu turule jõudmise.

Maksu- ja tolliamet teavitas terviseametit imporditavatest saadetistest, mille suhtes neil olid tekkinud kahtlused. „Turujärelevalve eelse tegevuse käigus ei lastud riiki 75 protsenti teavitatud toodetest. Vältides ohtlike ja nõuetele mittevastavate toodetega kokkupuudet ning seeläbi võimalikke  tervisekahjustusi ning mürgistusi, kaitseme nii Euroopa turgu kui elanikkonna tervist,“ ütles kemikaaliohutuse osakonna peaspetsialist Natali Promet.

Keelatud kaupade hulgas oli kuus erinevat kosmeetikatoodet, mis sisaldasid Euroopa Liidus 2015. aastast keelatud säilitusainet isobutüülparabeen ja 3052 erinevat registreerimata biotsiidi ja nõuetele mittevastavat kemikaali, millel puudusid igasugused andmed nende koostise ning kasutamise kohta.

„Kahtluste korral saadab maksu- ja tolliamet terviseametile tolliteatise. Meie jaoks on see igapäevane koostöö,“ ütles Promet. Aasta algusest on tulnud 130 sarnast teatist.

Kaup, mida ei ole lubatud vabasse ringlusesse ehk Euroopa Liidu turule, kas hävitatakse või saadetakse tagasi.

Terviseamet on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kelle tegevuse eesmärgiks on tervisliku elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud rahvastiku tervise poliitika elluviimine tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas.

Veel uudiseid samal teemal

Formaldehüüd on inimesele vähki tekitava toimega aine ja võib pikaajalisel kokkupuutel põhjustada hingamisraskusi, ekseemi ja ülitundlikkust
21.06.2019

Terviseamet kutsub osalema Euroopa Kemikaaliameti piirangu ettepanekute avalikul arutelul

Terviseamet kutsub kõiki huvitatud isikuid osalema Euroopa Kemikaaliameti piirangu ettepanekute avalikul arutelul mikroplastide, tsükliliste metüülsiloksaanide ja formaldehüüdi üle.

Biotsiidseid tooteid ehk biotsiide kasutatakse inimesele kahjulike organismide vastu võitlemisel
04.06.2019

Biotsiidide andmebaas on uuenenud

Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) andmebaasist saavad kõik inimesed nüüdsest rohkem teavet Euroopa Liidus loa saanud biotsiidsete toodete ja nendes sisalduvate toimeainete kohta.