Sa oled siin

Terviseamet arutleb Pärnu perearstinduse tuleviku üle

Terviseamet, sotsiaalministeerium, haigekassa, Eesti Perearstide Selts  ja Pärnu linnavalitsus arutlevad täna Pärnus peetaval seminaril „Kes on Pärnumaa perearst aastal 2025?“ nii perearstinduse piirkondlike väljakutsete kui riigi, kohaliku omavalitsuse ja perearstide omavahelise koondumise ja koostöö võimaluste teemal.

Seminari korraldaja terviseameti peadirektor Merike Jürilo sõnul on koostegutsemine ja paindlike lahenduste rakendamine ainus reaalne võimalus perearstinduse tulevikku positiivses suunas mõjutada. „Senisest enam peab arvestama tõsiasjaga, et hajaasustusega piirkonnas ja suurlinnas sarnased lahendused ei toimi. „Kuidas olla tulevikus olemas inimeste jaoks igas piirkonnas, on küsimus, millele tuleb otsida vastuseid koostöös kohalike perearstide, kogukonna ja riigi esindajatega juba täna,“ ütles Jürilo, kelle sõnul asuvad noored perearstid parema meelega tööle omavalitsuses, kus on olemas nii neid väärtustav kogukond kui head võimalused vaba aja veetmiseks ja pere loomiseks.

Seminaril esinevad terviseameti, sotsiaalministeeriumi, haigekassa ja Eesti Perearstide Seltsi esindajad annavad ülevaate nii Pärnumaa esmatasandi tervishoiust, riiklikust tervishoiu korraldamisest ja rahastamisest kui perearstiabi korraldamisest grupipraksises.

„Kes on Pärnumaa perearst aastal 2025?“ on esimene kohalikule omavalitsusele ja perearstidele orienteeritud seminar, tulevikus korraldab terviseamet samalaadseid arutelusid ka teistes omavalitsustes.

Terviseamet on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kelle tegevuse eesmärgiks on tervisliku elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud rahvastiku tervise poliitika elluviimine tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas.