Sa oled siin

Terviseamet arutab omavalitsustega kriisialast koostööd

Foto: Siim Verner Teder
Kiirabiauto õppusel MODEX19

Terviseamet ja Harjumaa turvalisuse nõukogu arutavad täna Tallinna kiirabi koolituskeskuses kohalike omavalitsuste ja terviseameti koostööd hädaolukorraks valmistumisel, hädaolukorra lahendamisel ja elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamisel.

Harjumaa kohalike omavalitsuste, terviseameti ning politsei- ja piirivalveameti esindajad arutavad seminaril nii tervisevaldkonna kriiside olemust, kriisi reguleerivate ametkondade vastutust ja rolli kui elutähtsate teenuste ristsõltuvust. „Kriisid pole kunagi isoleeritud ning igast kriisist saab varem või hiljem tervishoiukriis,“ ütles terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai, kelle sõnade kohaselt tagab kriisi korral edu oma rolli teadvate võrgustikku kuuluvate partnerite kiire ja koordineeritud tegutsemine. „Arendame koostööd nii tervishoiuasutuste, kohalike omavalitsuste kui riigiasutustega. Tänasel üritusel on fookuses eelkõige omavalitsused ja koostöövajadus terviseameti ning kohalike omavalitsuste vahel tervishoiukriiside lahendamisel.“

Seminarist võtab osa ligi 30 osalejat.

Terviseamet on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kelle tegevuse eesmärgiks on tervisliku elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud rahvastiku tervise poliitika elluviimine tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas.