Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Terviseamet annab nõu: kuidas kaitsta veesõiduki põhja?

Veesõiduki põhja peab regulaarselt hooldama, et kaitsta paati, vältida veeorganismide kinnitumist paadile ja nende levimist veekogude vahel. Vajalik kaitse sõltub paadi kasutamiskohast ja -sagedusest. Terviseamet toob välja erinevad võimalused paadi kaitsmiseks.

Veeorganismid, näiteks vetikad, karploomad ja koorikloomad kahjustavad sõidukit, vähendavad sõidukiirust ja suurendavad kütusekulu. Paadile kinnituvate ja seal kasvavate organismide hulka mõjutavad vee soolsus, kvaliteet, temperatuur, valgus ja voolutugevus. Lisaks oleneb kasv ka paadi kasutusest – mida tihemini ja kiiremini paat vees liigub, seda suurem on hõõrdumine, mis omakorda raskendab organismide kinnitumist.

Saastumis- ehk kattumisvastane värv

Üks võimalus paadi põhja kaitsmiseks on kasutada saastumis- ehk kattumisvastase (antifouling) värvi. Kattumisvastaste värvide puhul on tegemist biotsiididega, mis sisaldavad toimeainetena raskmetalle. Need leostuvad aeglaselt värvist ja kahjustavad sellega kokku puutuvaid veeorganisme. Näiteks võib toimeaine takistada veeorganismide füsioloogilisi protsesse või kahjustada neid ensüümide inaktiveerimisega, hoides seeläbi ära töödeldud pinna koloniseerimise.

Värvi keskkonnaohtlikkuse tõttu ei tohi see värvimisel või värvi eemaldamisel sattuda pinnasesse ega veekogusse. Vask ja tsink on isegi väikestes kogustes kahjulikud vee-elustikule ja kogu ökosüsteemile. Seetõttu tuleb ka värvitud paadi põhja pestes pöörata erilist tähelepanu sellele, et pesuvesi ei satuks filtreerimata otse veekogudesse või doki pinnasesse.

Kattumisvastased värvid on ka tervisele kahjulikud ning võivad sissehingamisel ja allaneelamisel kahjustada elundeid. Värvi peale kandmisel ja maha lihvimisel tuleb kanda isikukaitsevahendeid, näiteks respiraatorit ja kaitsekindaid. Värvijäägid, -tolm ja -jäätmed on ohtlikud jäätmed, mis tuleb kokku koguda ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta. Ohtude vähendamiseks peab järgima värvi kasutusjuhendis toodud nõudeid.

Eestis tohib kasutada biotsiidi, mis on Terviseameti poolt turule lubatud. Seda kinnitab pakendil olev registreerimistunnistuse või loa number.

Alternatiivsed võimalused veesõiduki kaitsmiseks

Alati ei ole vaja kasutada kattumisvastast värvi ja tasub kaaluda alternatiive, eriti riim- või magevees. Näiteks leidub erinevaid kattematerjale, ultrahelimeetodeid ning paadihoidmise süsteeme. Kui paati viiakse vette harva või veeorganismide kasv paadil ei ole suur, piisab ka ainult mehaanilisest puhastamisest, näiteks harja, spaatli või pesuriga.

Rohkem infot antud teemal leiad järgnevatest allikatest:

Veel uudiseid samal teemal

02.10.2023

Euroopa Komisjon võttis vastu mikroplasti piirangu

Euroopa Komisjon võttis 25. septembril 2023 REACH-määruse alusel vastu piirangu, mis piirab tahtlikult lisatud mikroplasti kasutamist kosmeetikatoodetes, pesuvahendites ja tehisspordiväljakutes. See hoiab ära umbes poole miljoni tonni mikroplasti sattumise keskkonda.

18.09.2023

Kemikaalide ohutu käitlemise kohta valmis mahukas juhend

Päästeamet koostas koostöös teiste ametkondadega mahuka juhendi kemikaalide ohutu käitlemise kohta. Juhendi tutvustamiseks toimub 11. oktoobril ka infopäev.