Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Teisel nädalal kasvas grippi haigestunute arv kolm korda

Kolmekordselt tõusis teisel nädalal laboratoorselt kinnitatud grippide arv, gripitaoliste haigestumiste arv kasvas samal ajal 80 protsendi võrra.

Vanusrühmade järgi haigestusid enam kuni 5 aastased lapsed. 80 - protsendilist tõusu täheldati vanusrühmades 0-4, 5-14 ja 15-65. Vanemaealiste elanike hulgas (65 ja vanemad) püsib haigestumine stabiilsel tasemel.

Grippi haigestumus vanusrühmade järgi 

Grippi haigestumisi registreeriti Tartus, Tallinnas, Pärnumaal, Harjumaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Võrus ja Jõgevamaal.

Sentinelsüsteemi kaudu saabunud andmete põhjal võib hinnata grippi haigestumuse intensiivsust Eestis keskmiseks ja geograafilist levikut laialdaseks. Grippi haigestumus ei ületa siiski varasemate aastate jooksul jälgitud tavapäraseid gripihooaja näitajaid.

Viiruste etioloogiline struktuur

Teisel nädalal sai Eestis laboratoorse kinnituse kokku 90 A gripi ja 6 B gripi juhtu.

Täiendavalt läbiviidud A gripiviiruse alatüüpeerimine näitas, et positiivse kinnituse saanutest A gripiviirustest 73 olid H1N1 (2009), mis näitab, et alates 2.nädalast domineerib Eestis A gripiviiruse alatüüp H1N1(2009) ehk pandeemiline gripiviirus, vähemal määral ringleb ka B-gripiviirust.

Gripihooaja algusest on laboratoorse kinnituse saanud 152 A gripiviirust, neist 105 A/H1N1 (2009), 1 A/H3N2 ning 18 B gripiviirust.

Teisel nädalal tuvastatud viiruste etioloogiline struktuur

Haigestumine Euroopas ja naabririikides

29-st Euroopa Liidu liikmesriigist peaaegu kõik on teada andnud grippi haigestumise tõusust. 

Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel  on haigestumuse intensiivsus väga kõrge – Luksemburgis, kõrge Taanis, Iirimaal, Ilnglismaal ja Norras. Teised riigid hindavad haigestumuse intensiivsust keskmiseks.