Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tegevusloa taotlemisel tuleb teatada Tervise infosüsteemiga liidestumisest

Selleks tuleb pöörduda Eesti E-tervise Sihtasutuse (ETSA) poole ja sõlmida leping, millega luuakse eeldused, et tervishoiuteenuse osutaja suudab täita talle seadusega pandud kohustusi e-tervise infosüsteemi ees.

Alates 1. jaanuarist 2010 on kohustatud ka haiglad esitama e-tervise infosüsteemile epikriise. Ambulatoorsed teenuseosutajad pidid seda tegema juba varem. Kahjuks praktika näitab, et seda kohustust täidetakse ebaühtlaselt, mistõttu Tervisamet ja E-tervise sihtasutus kooskõlastasid sel nädalal sisemised protseduurid, kuidas üheskoos tõhusamalt kaasa aidata e-tervise infosüsteemi kasutuselevõtuks.

Järelevalvet tervishoiuteenuse osutajatele pandud kohustuste täitmise üle teostab Terviseameti järelevalveosakond.

Vaata veel: Tervise infosüsteemiga liidestumise nõudele vastavaks tunnistamise protsess tegevusloa väljastamisel.