Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tallinnas arutatakse arstide vaba liikumise tulevikku Euroopa Liidus

Avalikkuse jaoks pigem tuntud kui arstide vaba liikumise asutuste töönõupidamise päevakorras on seekord vaid üks, kuid äärmiselt oluline punkt -  selleks on lõpliku ühisseisukoha väljatöötamine Euroopa Komisjoni poolt 22. juunil esitatud ettepanekutele kutsekvalifikatsioonide direktiivi ajakohastamiseks. Nimetatud päevakorrapunktiga on kaasnenud liikmesriikide väga suur huvi ürituse vastu.

Rohelise Raamatuna tuntud dokument visandab järgmiseks kümnendiks põhiseisukohad, mis peaksid täpsustama liikmesriikide vahelist spetsialistide vaba liikumist.

„Kuigi esmapilgul võib tõesti tunduda, et Euroopa Komisjoni initsiatiiv pigem suurendab arstide ja teiste tervishoiutöötajate väljarännet Eestist, tuleb seda konkreetset dokumenti hinnata koostoimes teiste arengutega,“ ütles ürituse üks korraldajatest, Terviseameti peadirektori asetäitja Üllar Kaljumäe.

Koos vaba liikumise soodustamisega tõusetub järjest rohkem  küsimus tervishoiuteenuste ühtlasest paremast kvaliteedist ja suuremast ohutusest patsientidele terves Euroopa Liidus. Lisaks harmoneeritud õppekavadele, mis on kutsekvalifikatsioonide vastastikkuse tunnustamise aluseks, pööratakse järjest rohkem tähelepanu tervishoiutöötaja hilisemale  tööalasele sooritusele, elukestvale õppele, aga ka tema laitmatule renomeele.  „Kuna ka harmoneeritud õppekavad võimaldavad teatud valikuid kasvõi residentuuri kestuse osas ja tervishoiuküsimused on jätkuvalt iga liikmesriigi siseasjakssiis tuleb lähitulevikus iga tervishoiutöötaja puhul tema töölesiirdumisel teise riiki järjest täpsemalt hinnata, kas ja millises osas on vajalikud erinevad korvamismeetmed tasandamaks kvalifikatsioonide tegelikke erinevusi.

„Pigem peaks seetõttu aeg, kus toimus ka nö kampaania korras tulevase tööandja tellimust täites tööleminek teise riiki, kõiki uusi arengusuundi silmas pidades lähitulevikus hoopis lõppema“, arvas Kaljumäe, kes lisas, et ka riigisiseselt tuleks senisest rohkem tähelepanu pöörata tervishoiutöötaja pädevust tagavatele abinõudele ja seda kogu tema professionaalse karjääri vältel.  

Nõupidamine toimub Meritoni hotelli konverentsikeskuses.

Lisainfo:
Evi Lindmäe
Tel: 6509 847
[email protected]