Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tähelepanu IUCLID 5.0 ja 5.1 versioone kasutavad registreerijad

Registreerijatel, kes kasutavad IUCLID-i versioone 5.0 ja 5.1, on oma toimikute esitamiseks aega märtsini 2010. Alates märtsist peavad registreerijad kasutama IUCLID-i versiooni 5.2, mis on kättesaadav 15. veebruarist 2010.

Uus IUCLID 5.2 on vastavuses 2009. aasta alguses jõustunud klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrusega (CLP määrus), võimaldades registreerijatel salvestada klassifitseerimise ja märgistamise andmeid.  

Uuendatud on ka IUCLID-i sektsioonide 3.5 ja 3.6 kasutusala kirjeldused (use descriptions) vastavalt Teabele esitatavate nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise juhendile (Guidance on information requirements and chemical safety assessment).  

Teised tehnilised muudatused puudutavad toimiku automaatset töötlemist REACH-IT süsteemis pärast selle esitamist. Kogu muudatuste nimekirja leiab IUCLID-i veebilehelt. Ettevõtted saavad IUCLID 5.2 installeerimise järgselt andmed IUCLID 5.0 või 5.1 versioonidest uude versiooni üle kanda automaatselt.  

Euroopa Kemikaaliamet plaanib kasutusele võtta REACH-IT uue versiooni (REACH-IT 2.0) alates 1. märtsist 2010. Lõplik kuupäev kinnitatakse pärast testimisperioodi edukat läbimist.  

NB! REACH-IT 2.0 lubab esitada ainult IUCLID 5.2 formaadis toimikuid. Selleks, et vanades IUCLID-i formaatides olevaid toimikuid esitada, tuleb andmed kõigepealt üle kanda IUCLID 5.2 versiooni vastava funktsiooni abil ning alles seejärel saab toimikud esitada REACH-IT-s. Lisainformatsioon:  Euroopa Kemikaaliameti vastav pressiteade koos põhjaliku ülevaatega