Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tagasisidekorje: Euroopa Komisjon soovib kuulda avalikkuse arvamust

Ohtlikud kemikaalid – Euroopa Liidus keelatud kemikaalide ekspordiks tootmise keelamine

Kehtiva Euroopa Liidu seadusandluse järgi on võimalik toota ohtlikke kemikaale, mille kasutamine ei ole ELis lubatud, kuid mida võib siiski toota ja seejärel eksportida. Euroopa Komisjoni algatuse eesmärk on kehtestada mehhanism, mis keelaks teatavate ELis keelatud ohtlike kemikaalide tootmise ja/või ekspordi, et kaitsta ELi-väliseid riike nende negatiivse mõju eest inimeste tervisele ja keskkonnale.

Komisjon ootab tagasisidet algatuse kohta kuni 31. juulini 2023. Anna tagasisidet Euroopa Komisjoni veebilehel.

Avalikkuse panust võetakse arvesse, kui Komisjon seda algatust edasi arendab ja viimistleb. Saadud tagasiside avaldatakse Komisjoni veebilehel ja seepärast tuleb järgida tagasiside reegleid.

Algatus on seotud mitme ELi määrusega (REACH-, biotsiidide, taimekaitsevahendite määrus), mis aitavad otsustada, kas kemikaale peetakse keelustatuks või rangelt piiratud kasutusega kemikaalideks, eelkõige PIC-määruse kontekstis. Lisaks rakendatakse seda algatust kestlikkust toetava kemikaalistrateegia raames, millega edendatakse kemikaalide ohutut ja kestlikku käitlemist maailmas.

Rohkem teavet leiab Euroopa Komisjoni veebilehelt.