Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Šveitsi abiprojekti heakskiit

Nimetatud projektiga saab tervishoiu valdkonnas Tervishoiuamet Sotsiaalministeeriumi kaudu toetust
1 280 000 Šveitsi franki (12 445 901 Eesti krooni) eesmärgiga muuta kiirabi töö efektiivsemaks, lühendades kiirabi väljakutsele reageerimise aega, tagades kiirema andmevahetuse kiirabibrigaadide
ja erakorralise meditsiini osakondade vahel ja tagades detailse raviinfo kättesaadavuse kiirabitöötajatele ning tõsta seeläbi kiirabiteenuse kvaliteeti. Selleks kaasajastatakse kiirabi sidesüsteemid ning võetakse kasutusele e-kiirabikaart vastavate riigihangete kaudu. Projekt viiakse ellu ca kahe aasta jooksul.