Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Sotsiaalministeeriumi pressiteade: peatasime Pandemrixi väljastamise selguse saabumiseni

"Peatasime vaktsiini väljastamise kuni lõpliku selguse saabumiseni, kas konkreetne vaktsiin põhjustab lisaprobleeme või mitte. Inimestel on äärmiselt oluline teada, et võimalus enda kaitsmiseks gripi vastu on jätkuvalt olemas. Hooajalise gripi vaktsiinis on olemas kaitse erinevate gripi tüvede vastu ja Terviseamet on andnud ka soovituse kasutada just hooajalist vaktsiini," täpsustas minister.

Ravimiameti andmetel ei ole Eestis pandeemilise gripi vastu vaktsineerimisega seotud narkolepsia juhtudest teavitatud.

Eesti andmed ei viita, et Pandemrix võiks narkolepsiat põhjustada, kuid arvestada tuleb sellega, et Pandemrixi kasutus on olnud võrreldes teiste riikidega väike.

Lõplikud otsused Pandemrixi vaktsiini osas peab langetama Euroopa Komisjon Euroopa Ravimiameti teadusliku seisukoha alusel. Viimati avaldas Euroopa Ravimiamet hinnangu 2010. aasta augustis, olles analüüsinud Rootsist ja Soomest laekunud narkolepsiateateid. Kindlat seost narkolepsia ning Pandemrixi vahel siis ei tuvastatud.

Uute andmete alusel hinnatakse võimalikke seoseid uuesti Euroopa Ravimiameti Inimravimite Komitee istungil veebruaris. Selles arutelus osaleb ka Eesti.