Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Riskihindamise komitee koostas arvamused kahe aine klassifikatsiooni harmoneerimiseks

Euroopa Kemikaaliameti riskihindamise komitee (RAC) koostas arvamused ettepanekute kohta harmoneerida üleeuroopaliselt järgmise kahe aine klassifikatsioon ja märgistus:

Heksabromotsüklododekaan (HBCDD - hexabromocyclododecane) EÜ nr: 247-148-4 ja 221-695-9
CAS nr: 25637-99-4 ja 3194-55-6

RAC nõustus Rootsi poolt esitatud ettepanekuga klassifitseerida HBCDD reproduktiivtoksiliseks, kuna see kahjustab loodet või rinnaga toidetavat last. HBCDD klassifikatsioon ei ole hetkel Euroopa Ühenduses (EÜ) harmoneeritud.

HBCDD peamised allkasutused on polümeeri- ja tekstiilitööstuses. Seda võib kasutada eraldiseisva leegiaeglustina või kombinatsioonis teiste leegiaeglustitega.

RAC-i arvamuse ja detailse klassifitseerimis- ja märgistamisinfoga saab tutvuda siin.

Leukomalahhiitroheline (Leucomalachite green) EÜ nr: 204-961-9
CAS nr: 129-73-7

RAC nõustus Ühendkuningriigi ettepanekuga klassifitseerida leukomalahhiitroheline kantserogeenseks ja mutageenseks. Selle aine klassifikatsioon ei ole hetkel EÜ-s harmoneeritud.

Leukomalahhiitrohelist kasutatakse laborites raku värvimiseks (histopatoloogia).

RAC-i arvamuse ja detailse klassifitseerimis- ja märgistamisinfoga saab tutvuda siin.

Lisainformatsioon: Euroopa Kemikaaliameti vastav pressiteade
RAC-i varasemad arvamused
RAC-i roll ja kohustused Euroopa Kemikaaliametis