Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

REACH-määrusega piiratakse tätoveerimistintides ja püsimeigitoodetes leiduvate ohtlike kemikaalide kasutamist

REACH-määrusega piiratakse tätoveerimistintides ja püsimeigitoodetes leiduvate ohtlike kemikaalide kasutamist

Euroopa kodanike kaitsmiseks piiratakse REACH-määrusega alates 2022. aasta jaanuarist tätoveerimistintides ja püsimeigitoodetes leiduvate ohtlike kemikaalide kasutamist. Piiranguga nõutakse, et tätoveerimis- ja püsimeigisegude etiketil peab olema mainitud vastav kemikaali kasutusotstarve, etikett peab sisaldama koostisainete loetelu ja asjakohaseid ohutuslauseid.

Uued reeglid kehtivad alates 4. jaanuarist 2022 pigmentidele Blue 15:3 ja Pigment Green 7 alates 4. jaanuarist 2023. Kuna inimese tervise jaoks ohutumaid ja tehniliselt sobivamaid alternatiive ei ole veel saadaval viimase kahe põhivärvaine jaoks, siis tööstusele on antud lisaaega sobivate ohutumate alternatiivide leidmiseks ja üleminekuks.

Piirang hõlmab vähki või geneetilisi mutatsioone põhjustavaid kemikaale ja reproduktiivtoksilisi kemikaale, naha sensibiliseerijaid ja ärritajaid. REACH-määrusega piiratakse enam kui 4000 ohtliku kemikaali kasutamist tätoveerimistintides ja püsimeigis. Piiranguga kehtestatakse muuhulgas tätoveerimistintides või püsimeigis kasutatavate üksikute ainete või ainerühmade sisalduse piirnormid. Sellised kemikaalid on teatud asovärvid, aromaatsed amiinid, polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud, metallid ja metanool. Sisalduse piiranormid võtavad arvesse vastava kemikaali mõju läve, et kaitsta inimesi sellega kokkupuutel.

Tätoveerimisel tungitakse nõelaga naha väliskihti ja süstitakse selle alla tinti, et tekitada kujutis. Naha pealiskiht taastub pidevalt, sellepärast süstitakse püsitätoveeringu jaoks tinti sügavamasse nahakihti. Püsimeik sarnaneb tätoveeringuga ja seda kasutatakse meigile sarnase tulemuse saamiseks. Kuna tätoveerimistintides ja püsimeigis kasutatavad kemikaalid võivad püsida kehas kogu elu jooksul, on võimalik pikaajaline kokkupuude potentsiaalselt kahjulike koostisainetega. Eesmärk pole tätoveerimist keelata, vaid muuta tätoveeringutes ja püsimeigis sisalduvate kemikaalide kasutamine inimese tervisele ohutumaks.

Tänu piirangule vähenevad eeldatavalt kroonilised allergilised reaktsioonid ja muud põletikulised nahareaktsioonid, mis on tingitud püsimeigis ja tätoveerimisel kasutatavast tindist. Samuti võivad väheneda tõsisemad tervisemõjud, nagu vähk või DNA- või reproduktiivsüsteemi kahjustused, mis võivad tuleneda tindis kasutatavatest kemikaalidest.

Veel uudiseid samal teemal

10.06.2024

Ohtlik trend: väikelaste mürgistusjuhtumid sagenevad, kuigi on välditavad

Terviseameti mürgistusteabekeskuse infoliinile 16662 laekunud kõnede hulgas on kasvanud juhtumite hulk, kus väikelapsed joovad laokile jäetud kemikaale või söövad vanavanemate öökapile unustatud ravimeid.

02.10.2023

Euroopa Komisjon võttis vastu mikroplasti piirangu

Euroopa Komisjon võttis 25. septembril 2023 REACH-määruse alusel vastu piirangu, mis piirab tahtlikult lisatud mikroplasti kasutamist kosmeetikatoodetes, pesuvahendites ja tehisspordiväljakutes. See hoiab ära umbes poole miljoni tonni mikroplasti sattumise keskkonda.