Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Poliomüeliidi haigusjuhud WHO Euroopa regioonis

Tadžikistanis on registreeritud 709 ägeda lõdva halvatuse (tüüpiline lastehalvatustõve haigustunnus) juhtu, millest 458 on klassifitseeritud ägedaks poliomüeliidiks, kuna nendelt haigetelt on isoleeritud I tüüpi metsikud polioviirused. 27 juhul on haigus lõppenud surmaga. Poliomüeliidi haigusjuhte on esinenud riigi 61-st rajoonist 35.

Vene Föderatsioonis on registreeritud 360 ägeda lõdva halvatuse juhtu, millest 14 on laboratoorselt kinnitatud I tüüpi poliomüeliidi haigusjuhud. Viimased haigusjuhud esinesid Dagestani Tšetseeniaga piirnevates rajoonides.

Türkmenistanis on registreeritud 44 ägeda lõdva halvatuse juhtu, millest 3 juhul (lapsed vanuses 2, 11 ja 13 aastat) leidis laboratoorse kinnituse I tüüpi poliomüeliit. Haigusjuhud esinesid Usbekistaniga piirnevas Lebapi rajoonis.

Kasahstanis on registreeritud 94 ägeda lõdva halvatuse juhtu, millest ühel juhul oli tegemist I tüüpi poliomüeliidiga, mis esines Lõuna-Kazahstanis Sarjagaši rajoonis.

Usbekistanis on 2010.a registreeritud 130 ägeda lõdva halvatuse juhtu, millest laboratoorselt on uuritud ainult 15 haiget – nendelt polioviirusi ei leitud. Viimane ägeda lõdva halvatuse juht esines seal 23. oktoobril 2010.a.

Kõrgõzstanis on 2010.a registreeritud 56 ägeda lõdva halvatuse haigusjuhtu, millest 49 on laboratoorselt uuritud, kuid polioviirusi ei ole avastatud.

Kõik Kesk-Aasia riikides ja Vene Föderatsioonis lastehalvatustõppe haigestunutelt avastatud I tüüpi poliomüeliidi viirused on ühesuguse päritoluga – need pärinevad I tüüpi metsiku polioviiruse Põhja-India SOAS genotüübist.

Poliomüeliidi epideemia vallandumiseks  regioonis piisas ühest Indiast Tadžikistani sisse toodud haigusjuhust – edasi levis I tüüpi metsik polioviirus reisijate vahendusel Vene Föderatsiooni, Kasahstani ja Türkmenistani. Kõikides neis riikides on poliomüeliidi juhud põhjustatud I tüüpi metsikute polioviiruste poolt, mis on geneetiliselt lähedased Tadžikistanis epideemia põhjustanud polioviirustega.

Olukord Usbekistanis on ebaselge, kuid epidemioloogiliste seoste tõttu on tõenäoline I tüüpi polioviiruse levik ka selles riigis. Kinnitust ei ole see leidnud ilmselt puudulikult korraldatud uuringute tõttu.