Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Põhjamaade Mürgistusteabekeskuste konverents esmakordselt Tallinnas

Konverentsi ettekanded ja arutelud käsitlevad küsimusi erinevatest ravim- ja alkoholmürgistustest ja nendekohastest ravivõtetest, sh SPICE-fenomenist ja uudisravimitega toimuvatest õnnetustest ja ohtudest.

Eraldi tuleb jutuks nii mürgistusteabekeskuste tegevus, kuluefektiivsus kui ka mürgistusteabekeskuste sisemine ja väline valmisolek kaasa rääkida riigi seadusruumis ja (suur)õnnetuste lahendamises.

Konverentsi viimasel päeval analüüsitakse erinevates riikides lastega toimunud mürgistusjuhtumeid. Lisaväärtuseks on Soome Mürgistusteabekeskuse juhi dr Kalle Hoppu poolt läbiviidav interkatiivne koolitussessioon "Mürgistuspatsiendi haiglaeelne ravi ja patsiendi nõustamine".

Koosolemine lõppeb NAPC juhatuse aastakoosolekuga, kus muuhulgas otsustatakse Eesti (ka Leedu, Läti) keskuse liikmestaatus NAPCs.

Konverentsile on registreerunud osavõtjaid Islandilt, Soomest, Norrast, Taanist, Rootsist, lisaks  ühingu vaatlejastaatuses olevad spetsialistid Leedust ja Lätist.

Taustainfo:

Põhjamaade mürgistusteabekeskuste spetsialistid kogunevad iga-aastaselt juba  1980.aastast, NAPC moodustati 1990.aastal.

Eesti oli Euroopa Liidus viimane riik, kus käivitati mürgistusteabekeskus. Suuremates riikides on taolisi keskusi mitmeid ning vajaduse kasvades luuakse neid juurde. Skandinaavia piirkonnas on tavaline üks keskus riigi kohta, kus esimene keskus loodi Rootsis 1960.aastal. Soome ja Norra keskuste avamised toimusid 1961.aastal. Taanis käivitati mürgistusinfoliin vastava väljaõppe läbinud arstidega 1972.aastal ning esialgu vaid meditsiinipersonali nõustamiseks. Alates 2006. aastast alustasid keskuses tööd spetsiaalse väljaõppega õed ning avati liinid ka elanikkonnale, Islandil avati keskus 1994.aastal.

Eesti keskus avas telefoniliinid elanikkonnale ja meditsiinipersonalile 2008.aasta oktoobris esialgu tööpäeviti, tööajal, ent juba 2009.aasta algusest on võimalik helistada esmaspäeva hommikust 9.00 kuni reede 17.00ni ilma pausideta. Mujal Euroopas ja maailmas töötavad keskused 7 päeva nädalas 24h.

Eesti keskuse käivitamiskogemus on saanud Euroopas laiema positiivse vastukaja, kui näide sihikindlalt realiseeritud strateegiast, kus tuli kasutada innovaatilisi ja julgeid probleemilahendusi.

Meriton hotelli konverentsikeskuses toimuva konverentsi korraldajaks on Eesti Mürgistusteabekeskus.