Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Osoon on lisatud biotsiidimääruse heakskiidetud toimeainete nimekirja kasutamiseks desinfektsioonivahendites.

Osoon on lisatud biotsiidimääruse (EL) nr 528/2012 (BPR) heakskiidetud toimeainete nimekirja kasutamiseks desinfektsioonivahendites.

Desinfektsioonivahendid määratletakse biotsiidimääruse nr (EL) 528/2012 (BPR) alusel biotsiidideks erinevates tooteliikides.

Biotsiidi, milles sisalduvad toimeained on heakskiidetud, on lubatud Eestis kättesaadavaks teha ja kasutada, kui see on saanud BPR alusel loa.

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2023/1078 kiidetakse heaks toimeaine hapnikust (sh ümbritsevast õhust või veest) saadud osooni kasutamine tooteliikidesse 2, 4, 5 ja 11 kuuluvates biotsiidides (heakskiitmise kuupäev 01.07.2024).

Kui Teie ettevõte kasutab hapnikust või ümbritsevast õhust või veest saadud osooni nt joogivee, basseinivee, siseõhu, pindade, toiduga kokkupuutuvate seadmete, torustike desinfitseerimiseks, töötlemissüsteemides jahutusvee säilitamiseks, kliimaseadmetes, siis kohapeal saadud osoon on biotsiid ja sellele tuleb esitada liidu või riikliku loa ja paralleelse vastastikuse tunnustamise taotlus hiljemalt 01.07.2024.

Infot biotsiidi loa taotlemise kohta leiate Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) veebilehelt.

Ettevõte võib osoonile biotsiidi loa taotlemisel ühendust võtta konsortsiumitega European Ozone Trade Association (EUO3TA) või EurO3zon, et uurida, kas saab liituda konsortsiumi poolt esitatava biotsiidi(pere) loa taotlusega.

Biotsiidi loa taotlemise kohta täiendavad küsimused palume edastada BPR kasutajatoe aadressile [email protected].

Veel uudiseid samal teemal

18.09.2023

Kemikaalide ohutu käitlemise kohta valmis mahukas juhend

Päästeamet koostas koostöös teiste ametkondadega mahuka juhendi kemikaalide ohutu käitlemise kohta. Juhendi tutvustamiseks toimub 11. oktoobril ka infopäev.

13.07.2023

Püsimeigi pigment peab olema korrektse märgistusega

Terviseamet juhib tähelepanu, et püsimeigi pigmente, mille märgistus ei sisalda lauset „Tätoveerimiseks või püsimeigi tegemiseks kasutatav segu“, ei tohi püsimeigi tegemiseks kasutada! Antud märge on ette nähtud spetsiaalselt selleks, et teenuse pakkujatel oleks kergem piirangust kinni pidada.