Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Osalejad jäid REACH ja CLP teabepäevaga rahule

Teabepäevaga, kus keskenduti määrustest tulenevatele kohustustele ja lähenevatele tähtaegadele, jäid rahule 84 protsenti tagasidet andnud osalejatest, 19 protsenti märkisid, et nad ootasid enamat.

21. septembril 2010 toimunud teabepäeval keskenduti REACH- ja CLP-määruste olemusele ja lähenevatele tähtaegadele. Räägiti järelvalvest, CLP-teavituseks mõeldud IT-vahenditest, tõsteti osalejate teadlikkust tekkida võivatest probleemidest.  Ühtlasi anti ülevaade erinevate ettevõtete võimalustest teistele oma teadmistega abiks olla ning räägiti REACH-määrusest tulenevaid kohustusi täitvate kemikaaliettevõtete kogemustest määruse rakendamisel.

Teabepäevalt saadud tagasisidest selgus, et ettevõtted ootavad riigilt rohkem praktilisemat abi, seda nii kohustuste kindlaksmääramisel, IT-vahendite kasutamisel ja määrustest tulenevate kohustuste täitmiseks vajalike dokumentide vormistamisel.

Teabepäeval tegid ettekandeid Terviseameti, Euroopa Kemikaaliameti, Balti Keskkonnafoorumi, AS MolCode-i, AS Silmeti ja Eesti Keemiatööstuse Liidu esindajad.

 

Lisainformatsioon

Teabepäeva päevakava

Teabepäeval esitatud ettekanded REACH- ja CLP-määruste kohta:
REACH-määrus
CLP-määrus
C&L IT-vahendid