Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Novembris lõppeb hilise eelregistreerimise võimalus teatud ainetele ja kemikaalidele

Teatud ainete ja suurtes kogustes ainete tootjatele ja importijatele on 30. november 2009 eelregistreerimise viimane tähtaeg. See tähtaeg kehtib ettevõtetele, kes esmakordselt 6 kuu jooksul on tootnud, importinud või kasutanud* faasiainet, mis on vaja registreerida 30. novembriks 2010.

Faasiained on vaja registreerida 30. novembriks 2010, kui:

  1. seda ainet toodetakse või imporditakse üle 1000 tonni aastas
  2. see aine on  klassifitseeritud 1. ja 2. kategooria kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks või püsivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks ja seda toodetakse või imporditakse kogustes üle 1 tonni aastas
  3. aine on klassifitseeritud keskkonnale ohtlikuks (R50/54) ja seda toodetakse ja imporditakse üle 100 tonni aastas

Lisainformatsioon

Euroopa Kemikaaliameti hilise registreerimise alamlehekülg (ECHA->REACH-IT->Pre-Registration): http://echa.europa.eu/reachit/pre-registration-it_en.asp

ECHA selleteemaline pressiteade:  http://echa.europa.eu/doc/press/na_09_21_late_pre-reg_ends_final_2009101... (PDF)

____________________________________________________________________________________________________________

(*) kasutamine tähendab siin esmakordselt toodete tootmist või importimist, mis sisaldab faasiainet, mis on vaja registreerida