Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Nakkushaiguste tervisekontrolli läbimise tihedus sõltub ettevõtte riskihinnangust

Nakkushaiguste tervisetõend on endiselt vajalik õpetajatele ja lasteasutuse töötajatele, toidukäitlejatele, meditsiinitöötajatele, kliendiga vahetult kokkupuutuvatele ilu- ja isikuteenuseid osutavatele töötajatele jt. Nakkushaiguste tervisekontrolli läbimise tihedus sõltub ettevõtte riskihinnangust.

Viimasel ajal on Terviseametile laekunud palju küsimusi nakkushaiguste tervisekontrolli kinnitavate tervisetõendite kohta. 2017. aastal muudetud NETS-i kohaselt ei pea enam tervisekontrolli tegema iga kahe aasta tagant.

Nakkushaiguste tervisekontrolli reguleerib Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) § 13 „Töötaja, tööandja ja ettevõtja tervisekontroll nakkushaiguste suhtes“. Selle kohaselt peavad õpetajad ja lasteasutuse töötajad, toidukäitlejad ja meditsiinitöötajad tööle asudes läbima tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes. Tervisekontrolli eesmärk on vältida nakkushaiguste levikut ja tagada teenuse ohutus. NETS näeb ette, et tööandjal on õigus saata töötaja vastavalt riskihindamise tulemustele täiendavale tervisekontrollile nakkushaiguste suhtes (nii enne töösuhte algust ja kui ka töösuhte ajal). Täiendava tervisekontrolli vajaduse ja sageduse otsustab nüüd tööandja.

Tööandja võib töötaja saata täiendavale tervisekontrollile kindlate juhtumite korral (näiteks nakkushaiguste puhang kollektiivis) kui ka üldise ennetusmeetmena. Täiendava tervisekontrolliga seotud kulud peab katma tööandja.

Arvestades, et töötaja võib nakatuda või haigestuda nakkushaigusesse mis tahes ajahetkel, ei ole võimalik määrata tõenduspõhist ajaperioodi, mille jooksul on töötajate regulaarne tervisekontroll nakkushaiguste suhtes otstarbekas ja vajalik.

Terviseameti veebis on avaldatud soovitused tööandjatele ja ettevõtjatele täiendava tervisekontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes. Loe soovitusi siit (PDF).