Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Nakkushaigusalaste seadusaktide muudatustest

2012. aastast on kavas üle minna elektroonilisele teatiste edastamisele, mis jõuavad Terviseametini  tervise infosüsteemi kaudu.  

„Nakkushaiguste registri põhimääruse“ ning määruse „Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastavate andmete koosseis koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega“ muudatused aitavad kaasajastada Eesti nakkushaiguste seiresüsteemi ja harmoniseerida need Euroopa Komisjoni nõuetega.

Uuendatud määruste versioonid on kättesaadavad Riigiteataja leheküljelt.