Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Möödus esimene tähtaeg aine klassifikatsioonist ja märgistusest teavitamiseks

3. jaanuaril 2011 möödus esimene tähtaeg teavitada Euroopa Kemikaaliametit (ECHA) aine klassifikatsiooni ja märgistuse andmetest.  Selleks kuupäevaks pidid ECHA-t teavitama need tootjad ja importijad, kes viisid ohtlikke aineid või vastavalt REACH-määrusele registreerimisele kuuluvaid aineid Euroopa Ühenduse (EÜ) turule 1. detsembril 2010.

ECHA-le esitatud teave kantakse klassifitseerimis- ja märgistusandmikku, mille eesmärk on parandada kemikaaliohutust ja anda EÜ turul olevate ohtlike ainete kohta ajakohast infot. Klassifitseerimis- ja märgistusandmik tehakse avalikkusele kättesaadavaks käesoleval aastal.

3. jaanuariks 2011 oli ECHA klassifitseerimis- ja märgistusandmikku kandmiseks tehtud 3 114 835 teavitamist 107 067 aine kohta.

Suurim hulk teavitamisi, üle 800 000, tuli Saksamaalt, Ühendkuningriik teavitas enam kui 500 000 ning Prantsusmaa ligi 300 000 ainest. Kokku oli üle 6 600 ettevõtte, kes teavitasid vähemalt ühe aine klassifikatsioonist ja märgistusest. Eesti ettevõtted teavitasid 4383 aine klassifikatsioonist ja märgistusest.

 

ECHA pressiteade

Teavitamise statistika 4. jaanuari seisuga

Euroopa Komisjoni pressiteade