Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Meditsiinilised maskid ja COVID-19 kiirtestid

COVID-19 pandeemia on maailmas levinud juba päris pikalt. Kahjuks tuleb ikka ette, kui tootjad üritavad oma praaktooteid hävitamise asemel maha müüa ja levitajad oma teadmatuses ostavad neid, kuna soodne hind ahvatleb. Levitajal on aga kohustus veenduda, et tootja on nõuded täitnud ja toote pakend vastab nõuetele ning seda on võimalik potentsiaalsel kasutajal sihtotstarbeliselt ning ohutult kasutada.

Tuletame meelde mõned põhilised aspektid, millele tähelepanu pöörata.

 

Meditsiinilised maskid on mõeldud kasutamiseks meditsiinitöötajatel selleks, et kaitsta patsienti ristnakatumise eest. Praeguses olukorras on meditsiinilised maskid näidustatud kõigile, sest inimene on nakkusohtlik enne sümptomite tekkimist. Võib juhtuda, et inimene ise põeb haiguse läbi ilma märgatavate sümptomiteta, aga ta võib siiski teisi nakatada.

Eestis on laialt levinud IIR mask, mis on mõeldud operatsioonisaali ja kaitseb meditsiinipersonali võimalike verepritsmete eest. Sellise maski bakteriaalne filtratsioon on 98%. Tüüp I maski korral on filtratsioon 95 %. Nakkuse leviku tõkestamiseks piisab tüüp I maskist. Igapäevases elus piisknakkuste leviku pidurdamiseks piisab tüüp I maskist.

Kindlasti palume tähelepanu pöörata maski pakendile. Alates 26.05.2021 on keelatud turul kättesaadavaks teha maske, mis ei vasta EL määruse 2017/745 nõutele. Seega veenduge, et maskil oleks olemas kogu teave, mis https://terviseamet.ee/et/maskide-kasutamisest lehel viidatud.

Kõik kaebused palume saata aadressile [email protected].

 

COVID-19 kiirtestid jagunevad kaheks: antikehade ja antigeeni testid.

Antikeha testid näitavad, kas teil on viiruse suhtes antikehad tekkinud ning neid määratakse verest. Antikehade olemasolu või puudumine ei tähenda, et inimene pole (enam) nakkusohtlik.

Antigeeni test tuvastab organismis leiduva viiruse. Antigeeni testi tegemiseks kogutakse proovimaterjal ülemistest hingamisteedest. Antigeeni test on kõige täpsem, kui test teha ajal, mil inimesel on haigussümptomid. Kiirtesti kasutatakse nn skriinimiseks, kui on vaja kiiresti teada, kas patsient on COVID-19 nakkusega või mitte. Positiivse testi tulemuse korral tuleb see alati üle kontrollida PCR testiga. Kui test on negatiivne aga sümptomid on olemas või on alust arvata, et inimene võib olla nakatunud, hoolimata sellest, et sümptomeid ei ole, tuleb testi tulemus samuti kontrollida PCR meetodiga.

Koduseks kasutamiseks mõeldud testi saab inimene ise teha, aga ka sellisel juhul tähendab positiivne tulemus seda, et tuleb ühendust võtta oma perearstiga.

Selle aasta alguses olid turul ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtestid. Praeguseks on turul üle 15 koduskasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtesti. Seega, enda testimiseks soetage koduseks kasutamiseks mõeldud test.

Koduseks kasutamiseks mõeldud testi pakendil peab olema sellekohane info ja CE-märgise juures (tavaliselt kohe järel või all) on neljakohaline number. Ka proovivõtupulga pakendil peab olema CE-märgis koos neljakohalise numbriga.

Testide osas kaebused koos testi tuvastamiseks vajaliku infoga tuleb saata aadressile [email protected]. Kui keegi müüb professionaalset testi koduseks kasutamiseks, siis palume ka sellest meile samal aadressil teada anda.  

 

CE-märgis on kindla kujuga, kõik teised kujud on keelatud:

Meditsiiniseadmel endal või tema pakendil (kui seadmele endale ei saa paiguta teavet), peab olema ennekõike:

  • CE-märgis
  • Tootja nimi ja aadress (kui tootja asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, siis ka volitatud esindaja (EC REP, authorised representative) nimi ja aadress
  • Partiinumber või seerianumber (LOT või SN)
  • Tootmise kuupäev ja/või „kasutada kuni“ kuupäev

Veel uudiseid samal teemal

20.10.2023

November on meditsiiniseadmete teabekuu!

Novembris korraldab Terviseameti meditsiiniseadmete osakond mitu infotundi erinevatel teemadel ning avaldab kolm valdkonna juhendit eesti keelde tõlgituna.

Infotundide toimumise ajad ja teemad on järgmised: