Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Maailma Terviseorganisatsiooni avaldus väidetava huvide konflikti ja võltspandeemia kohta

Maailma Terviseorganisatsioon tunnistab, et globaalne koostöö terve rea partneritega, kaasa arvatud eraettevõtetega, on tähtis rahvatervise eesmärkide saavutamiseks tänapäeval ja tulevikus. Selleks, et ohjata huvide konflikte või teadvustatud huvide konflikte Maailma Terviseorganisatsiooni nõunikerühmade ja ekspertkomiteede liikmete vahel, on kehtestatud arvukad kaitsemehhanismid. Ekspert-nõunikud esitavad Maailma Terviseorganisatsioonile allkirjastatud huvide deklaratsiooni, milles nad viitavad igale erialasele või finantshuvile, mis võiks mõjutada nende soovituste erapooletust. Maailma Terviseorganisatsioon suhtub tõsiselt huvide konflikti avaldumistesse ja on kindel  oma gripipandeemiasse puutuva otsuse tegemise sõltumatuses.

Muud väited selle kohta, et Maailma Terviseorganisatsioon kuulutas võltspandeemia välja tööstusele majandusliku kasu toomise eesmärgil  on teaduslikult vale ja ajalooliselt mittekorrektne.

- Laboratoorsed uuringud on näidanud, et kõnesolev gripiviirus erines geneetiliselt ja antigeenselt väga oluliselt  muudest inimeste seas ringlevatest gripiviirustest.

- Mehhiko, USA ja Kanada poolt edastatud epidemioloogiline informatsioon kinnitas viiruse levikut inimeselt inimesele.

- Eeskätt Mehhikost laekunud kliinilised andmed viitasid sellele, et kõnesolev viirus võib põhjustada rasket haigestumist ja surma. Sel ajal ei viidanud need teated pandeemia olemasolule, kuid kokkuvõtlikult hoiatasid need Maailma Terviseorganisatsiooni ja teisi rahvatervise asutusi, et peab olema valmis pandeemiaks.

- Koos pandeemia arenemisega tuvastasid arstid esmase viiruspneumoonia väga raskekujulise vormi, mis progresseerus kiiresti ja lõppes sageli surmaga ning mis ei ole iseloomulik hooajalisele gripile. Kuigi selliseid haigusjuhte esines suhteliselt harva, koormasid need oluliselt intensiivravi osakonde tööd.

- Gripiviiruse geograafiline levik oli erakordselt kiire.

29. aprillil 2009 teatas Maailma Terviseorganisatsioon laboratoorselt kinnitatud gripijuhtude esinemisest 9 riigis.

Umbes 6 nädalat hiljem 11. juunil teatas Maailma Terviseorganisatsioon haigusjuhtude esinemisest 74 riigis ja territooriumil enam kui kahes Maailma Terviseorganisatsiooni regioonis.  Just selline gripi globaalne levik sundis Maailma Terviseorganisatsiooni tõstma pandeemiaks valmisoleku faase ja lõpuks kuulutama välja gripipandeemia. 

01. juuliks oli gripp leidnud kinnituse 120 riigis ja territooriumil.

Käesoleval ajal elab maailm üle tõelist gripipandeemiat. Selle kirjeldamine võltspandeemiana on vale ja vastutustundetu. Me tervitame iga õiguspärase selgitusprotsessi korraldamist, mis võib parandada meie tööd.

Selgitus selle kohta, kuidas Maailma Terviseorganisatsioon kasutab nõustajaid gripipandeemia tõrje alases tegevuses, tehti avalikkusele kättesaadavaks Maailma Terviseorganisatsiooni veebil 3. detsembril 2009.