Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Laupäeval tähistatakse maailma tuberkuloosipäeva

24. märtsil tähistatakse maailmas tuberkuloosipäeva eesmärgiga teadvustada avalikkust maailmas kulgevast tuberkuloosi epideemiast.

24. märts on märkimisväärne päev arstiteaduse ajaloos, sest sel päeval 1882. aastal teatas kuulus saksa bakterioloog Robert Koch, et ta on avastanud tuberkuloosi põhjustava bakteri. Sellega avas ta tee tuberkuloosi diagnoosimisele, ravimisele ja sellesse nakatumise ennetamisele.                              

Tuberkuloos teeb maailmas endiselt laastamistööd – 2010. aastal registreeriti Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa regiooni maades 309 648 ja Euroopa Liidu maades umbes 74 000 tuberkuloosi esmajuhtu. Euroopa Liidu riikidest on probleemseteks tuberkuloosi-maadeks Bulgaaria, Eesti, Läti, Leedu ja Rumeenia, mis kuuluvad ka Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa regiooni kaheksateistkümne prioriteetse tuberkuloosi-maa hulka.

Eestis nakatus 2011. aastal esmakordselt tuberkuloosi 264 inimest ehk 19,7 inimest 100 000 elaniku kohta ning korduvalt haigestus 23 inimest ravi katkestamise või mitteefektiivse ravi tõttu. Tuberkuloosi esmanakatunutest oli 37 inimest HIV-positiivsed isikud.

Euroopas on endiselt suureks probleemiks laste nakatumine tuberkuloosi – 2011. aastal haigestus tuberkuloosi ligemale 10 000 kuni viieteist aasta vanust last ning kahekümnes riigis moodustasid lapsed üle 5% esmanakatunutest. Kümnes riigis (Austrias, Belgias, Hispaanias, Kreekas, Lätis, Iisraelis, Itaalias, Prantsusmaal, Sloveenias ja Šveitsis) moodustavad alla viie aasta vanused lapsed üle poole tuberkuloosi esmanakatunutest. Eestis ei haigestunud 2011. aastal tuberkuloosi ükski alla viie aasta vanune laps, kuid nakatus kaks 14-15 aastast noorukit.

Tuberkuloosi nakatumise ennetamisel on Euroopas tehtud märkimisväärset tööd – aastail 2005-2010 vähenes haigusjuhtude arv 15,2%, kuid ravimise edukus (esmahaigestunutel 68,7% ja korduvalt ravitutel 47,6%) on endiselt madal. Sellel on kaks peamist põhjust – ravi katkestamine või mitteefektiivne ravi ja ravimresistentsete tuberkuloositekitajate arvu suurenemine ning leviku intensiivistumine. Euroopas esineb multiresistentset tuberkuloosi 13,7%-l esmahaigestunutest ja 48,7%-l korduvhaigestunutest. Eestis olid need näitajad 2011. aastal esmastel kopsutuberkuloosi haigetel 24,0% ja korduvravihaigetel 52,7%.                                                                               

Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskus keskendub käesoleval aastal Tuberkuloosipäeval tuberkuloosi levikule suurlinnades, mistõttu peamine teavitustegevus toimub Barcelonas, Londonis, Milanos ja Rotterdamis.