Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Kõige ohtlikumad ja enamlevinumad ained on registreeritud

30. novembril 2010 lõppes Euroopas kemikaalidega tegelevate ettevõtete jaoks kõige ohtlikumate ja enamlevinud ainete registreerimine. Tegemist on REACH-määruse rakendamise esimene etapi kulminatsiooniga, mis aitab läheneda määruse eesmärgile parandada inimtervise ja keskkonna kaitset ning ettevõtete konkurentsivõimet läbi ainete ohutu kasutamise üle Euroopa. 

30. novembriks esitati Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) kokku 24675 registreerimistoimikut 4300 ainele, millest faasiained moodustasid pea 3400 ainet.

Ligikaudu 86 protsenti registreerimistest tehti suurte ettevõtete ja 14 protsenti väike või keskmise suurusega ettevõtete poolt. Neist 19 protsenti olid ainuesindajad, kes esindavad Euroopa Liidu väliseid tootjaid, näidates sellega Euroopa Liidu väliste ettevõtete võimet edukalt osaleda ainet käsitlevates teabevahetusfoorumites (SIEF).

Enamik registreerimistest teostati ettevõtete poolt, mis asuvad Saksamaal, Ühendkuningriigis, Hollandis, Prantsusmaal ja Belgias. Statistikaga on võimalik lähemalt tutvuda ECHA statistika dokumendis.

Kõigist esitatud toimikutest vastasid 2010. aasta registreerimiskriteeriumitele 20723 toimikut. Sektordiagrammil on 30. november 2010 tähtajaks esitatud toimikute arv toodud riikide lõikes. Eestist esitati registreerimistähtajaks 77 toimikut (joonisel punase ringiga).

Lõplikud numbrid ainete kohta avaldatakse ECHA veebilehel lähinädalatel, kohe pärast laekunud toimikutele tehtud analüüsi.

30. novembril 2010 lõppes registreerimine ainetele:

  • mida toodetakse ja imporditakse kõige suuremates kogustes (>1000 t/a);
  • mis on potentsiaalselt kõige ohtlikumad keskkonnale (PBT või vPvB >100 t/a);
  • mis on potentsiaalselt kõige ohtlikumad inimtervisele (KMR >1 t/a).
Lisainfo:

ECHA pressiteade koos ECHA tegevdirektori kõnega
Memo pressile: Esimese registreerimistähtaja tulemused
Registreerimisstatistika seisuga 1. detsember 2010
Euroopa Komisjoni pressiteade