Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Kinnitati ühtsed suplusvee kvaliteedist ja suplusvee ohust teavitavad sümbolid

Käesoleva aasta juunist kehtivad kogu Euroopa Liidus ühtsed suplusvee kvaliteedist ja suplusohust teavitavad sümbolid.

Vajadusest teavitada üldsust suplusvee kehtivast klassifikatsioonist ja mis tahes suplemiskeelust või soovitusest mitte supelda selge ja arusaadava märgi või sümboli abil oli sätestatud juba Suplusvee direktiivis 2006/7/EÜ. Sümbolid töötati välja ja kinnitati vastava otsusega 27. mail 2011. Kinnitatud sümbolid koosnevad pildist ja tekstist.

Märgistust sümbolitega, mis tähistavad suplemiskeeldu või soovitust mitte supelda, tuleb supluskohas kasutada siis, kui suplusvesi on klassifitseeritud „halvaks“. Suplusvee klassifitseerimine toimub peale iga suplushooaja lõppu. Kumba märki kasutada on iga riigi, piirkonna või supluskoha enda otsustada, olenevalt varasematest suundumustest.

Otsuse teises lisas toodud sümbolid tähistavad suplusvee kehtivat klassifikatsiooni, määratledes selle kas väga heaks, heaks, piisavaks või halvaks.

Esimest korda saame klassifitseerida oma suplusveed käimasoleva suplushooaja lõpus ehk 2011. a sügisel ning tähistada supluskohad otsuses toodud sümbolitega. Suplusvee kehtiv klassifikatsioon peab olema supluskohas nähtav ka supluskoha külastajatele.

Vaata lisaks Euroopa Komisjoni rakendusotsust