Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Kemikaalide ohutu käitlemise kohta valmis mahukas juhend

Päästeamet koostas koostöös teiste ametkondadega mahuka juhendi kemikaalide ohutu käitlemise kohta. Juhendi tutvustamiseks toimub 11. oktoobril ka infopäev.

Kemikaaliseaduses on sätestatud, et kemikaali tuleb käidelda inimese elule ja tervisele ning asjale ja keskkonnale ohutult. See sõnastus on üldine ega võimalda käitlejatel mõista, millised on käitumisjuhised ja neile pandud kohustused, ning teiselt poolt järelevalveasutustel viidata üheselt mõistetavale õigusnormile.

Juhendis on käsitletud õigusruumist tulenevaid nõudeid, üldisi põhimõtteid ning hea tava soovitusi, mis kehtivad ohtlike kemikaalide käitlemisele ja hoiukohtadele. Lisaks leiab juhendi lõpust ka küsimustiku, mis on abiks kemikaaliohutuse korralduse hindamiseks.

Juhendi koostamise peamised eesmärgid olid, et nõuded saaksid selgemalt ja täpsemalt kirja, et käitlejad mõistaksid, millised on neile pandud kohustused ning ühtlustada ka ametkondade arusaama nõuetest.

Juhendi sihtrühmaks on kõik, kes käitlevad olenemata kogusest ohtlikke kemikaale. Juhendi koostas Päästeamet koostöös Tööinspektsiooni,

Keskkonnaameti, Terviseameti, Maksu- ja Tolliameti ning Tarbijakaitse ja

Tehnilise Järelevalve Ametiga.

Juhendi tutvustamiseks toimub infopäev 11. oktoobril Rapla riigimaja (Tallinna mnt 14, Rapla) suures saalis. Lisainfot infopäeva kohta leiab siit: https://www.rescue.ee/et/infopaeev-kemikaalide-kaeitlejatele

Juhendiga saab tutvuda siin: https://www.rescue.ee/et/kemikaalide-kaeitlemine-ja-hoiukohad. Paberkandjal saab juhist ka infopäevalt või Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna eksperdilt Reelika Kuusikult ([email protected]).

Veel uudiseid samal teemal

02.10.2023

Euroopa Komisjon võttis vastu mikroplasti piirangu

Euroopa Komisjon võttis 25. septembril 2023 REACH-määruse alusel vastu piirangu, mis piirab tahtlikult lisatud mikroplasti kasutamist kosmeetikatoodetes, pesuvahendites ja tehisspordiväljakutes. See hoiab ära umbes poole miljoni tonni mikroplasti sattumise keskkonda.

14.09.2023

Osoon on lisatud biotsiidimääruse heakskiidetud toimeainete nimekirja kasutamiseks desinfektsioonivahendites.

Osoon on lisatud biotsiidimääruse (EL) nr 528/2012 (BPR) heakskiidetud toimeainete nimekirja kasutamiseks desinfektsioonivahendites.