Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Kaheksas pealinna lasteaias on mängupinda liiga vähe

Eelmisest aastast alates on Tervisekaitseinspektsioon nüüdne Terviseamet teostanud  järelevalvet Tallinna 53 lasteaias, kus tutvuti olukorraga 363 rühmas. Lasteaedades kontrolliti  rühma registreeritud laste arvu, laste tegelikku kohalolekut ning mängu-, magamis- ja ühise rühmaruumi pindala vastavust määruses  kehtestatud nõuetele. Seejuures arvestati eraldi nii rühma registreeritud kui tegelikult kohal olnud laste arvu. 

Kontrollimise käigus selgus, et kaheksas pealinna lasteasutuses, mis moodustab 5% Tallinna kõikidest lasteasutustest on olukord hetkel väga halb.  Nimelt peaks sotsiaalministri määruse kohaselt olema mängu ja magamisruumi ühe lapse kohta rühmas vähemalt 4m², aga selgus, et pealinnas on lasteasutusi, kus pindala lapse kohta on isegi vähem kui 1m².  

Koolieelse lasteasutuse seaduse alusel on lasteasutuse põhiülesanneteks esiteks luua võimalused ja tingimused tervikliku, sotsiaalselt tundliku, vaimselt erksa, ennastusaldava, kaasinimesi arvestava ja keskkonda väärtustava inimese kujunemiseks.
Teiseks tuleb lasteasutuses hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.  

Neid ülesandeid on väga raske kui mitte võimatu täita rühmas, kus ruumi lapse kohta on vähem kui 1m².  

Terviseamet jääb oma seisukoha juurde, et Tallinnal tuleb ka neis kaheksas lasteasutuses, kuhu on registreeritud kokku 733 last,  tagada laste arengut toetav ja tervist säästev keskkond. Terviseamet tegeleb ühe osana oma igapäevatööst järelevalvega seaduste ja määruste üle ning ametil ei ole ühtegi õigustust vaadata seaduste mittetäitmisele läbi sõrmede, nii nagu politsei ei vaata läbi sõrmede inimese jaoks võib-olla põhjendatud kiirustamisele autoroolis või valesti parkimistele.  

Kehv olukord pealinna kaheksas lasteasutuses ei tähenda  3000 lapse ukse taha jätmist, millele viitas ilmunud artikli pealkiri. Pigem tuleks pingutada selle nimel, et praegu nigelates tingimustes olevad lapsed saaks samuti oma päevi veeta lapse arengut  toetavates  oludes.

Vaata ka:

Ajaleht: "3000 lasteaia last tervisekaitse normide pärast tänavale?"