Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Euroopa Komisjoni Nakkushaiguste Keskuse (ECDC) pöördumine seoses alanud gripihooajaga

Möödunud hooajaga võrreldes registreeritakse rohkem raskekujulisi gripi haigusjuhte, mis vajavad hospitaliseerimist ja intensiivravi. Põhjuseks, miks registreeritud grippi haigestumise üldarv on langenud, on tõenäoliselt  haigestumise kergem kulg, mistõttu inimesed ei pöördu haiguse korral alati arsti poole. Tegelik haigestumiste arv võib olla oluliselt suurem.  Registreeritud on ka mõned surmajuhud.

Raskekujulise vorme nii gripi kui ka gripiga seotud tüsistuste (pneumooniad) korral registreeritakse valdavalt vanemaealistel patsientidel (65 ja vanem). Enamus intensiivravi vajanutest kuulusid riskirühmadesse (kroonilised haigused või rasedus). Ühegi surmajuhu korral ei olnud inimene gripi vastu vaktsineeritud.

Kuna seni pole täheldatud muutusi pandeemilise gripiviiruse A/H1N1 geneetilises ega antigeenses struktuuris ega ka patogeensuses, võib prognoosida, et käesoleva hooaja gripi raskusaste ja suremus sarnaneb eelmisele pandeemilisele hooajale ning enimohustatud on väikesed lapsed, vanemaealised ja teised riski rühmadesse kuuluvad inimesed.

Gripihooaja jooksul peavad inimesed gripist hoidumiseks järgima lihtsamaid hügieenilisi meetmeid:

 1. Väldi kontakti haigega
  Väldi lähedast kontakti haige inimesega. Kui sa ise haige oled, hoia teiste inimestega distantsi, et nemad ei haigestuks.
 2. Haigena ole kodus
  Kui võimalik, jää haiguse ajal töölt või koolist koju. Sellega hoidud nakatamast teisi.
 3. Aevastades kata  suu ja nina
  Aevastades või köhides kata oma suu ja nina pabertaskurätiga ja pane see kohe pärast kasutamist prügikasti. Häda korral sobib suu ja nina katmiseks varrukas. Sellega hoidud nakatamast teisi enda ümber.
 4. Pese käsi
  Sage kätepesu kaitseb sind ja sinu lähedasi viiruste eest.

Levinuim ja efektiivsem meetod  gripi vältimiseks on iga-aastane vaktsineerimine. ECDC soovitab kõigile, eriti riskigrupidesse kuuluvatele inimestele vaktsineerimist.

Viroloogilised uuringud näitavad, et 2010a kolmekomponendiline vaktsiin peaks oma sobivuse tõttu kaitsma sel hooajal ringlevate gripiviiruste eest.

Viimased seireandmed näitavad, et vaktsineerimisega hõlmatus EL-s ,eriti riskirühmades ulatub 10 kuni 80 protsendini.

Teaduslikud uuringud kinnitavad, et gripivaktsiin on efektiivne ja ohutu. Nagu kõigi uute ravimite puhul, saadakse täpsed andmed harvaesinevate kõrvaltoimete kohta teada üksnes seejärel, kui vaktsiinid on laialdases kasutuses. Vaktsiinitootjad ja Euroopa Ravimiagentuur (EMA) jälgivad hoolikalt uute vaktsiinide ohutust. Vaktsineerimine ennetab haigestumist grippi 80% ulatuses tervetel täiskasvanutel.

Andmed vaktsiini ohutuse uuringute kohta ning kõik vaktsiini ohutusega seotud materjalid on avaldatud Euroopa Ravimiameti (EMA) koduküljel.

Inglisekeelse pöördumisega saad tutvuda siin