Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Euroopa Komisjon kutsub üles supluskohtade kohta ettepanekuid ja arvamusi esitama

Euroopa Komisjon alustas suplusvee kvaliteedi Euroopa Liidu õigusnormide ülevaatamist. Selle raames kutsutakse esitama ettepanekuid ja arvamusi suplusvee ning suplusvee kvaliteedi ja sellele esitatavate nõuete kohta. Oma arvamust võib avaldada igaüks – iga üksikisik, organisatsioon, kohalik omavalitsus, ettevõte, teadusasutus, MTÜ jt.

Algatuse eesmärk on uurida, kas hetkel kehtiva suplusvee direktiiviga kehtestatud nõuded on aidanud kaitsta rahvatervist ja parandada vee kvaliteeti ning kas olemasolevaid nõudeid  on vaja täiendada.

Selline avalik konsultatsioon annab kõigile huvilistele võimaluse Komisjonile oma ettepanekute ja arvamusete esitamiseks ning on hea võimalus Euroopa Liidu uute algatuste või kehtivate strateegiate ja õigusaktide kohta oma arvamust avaldada.

Avaliku konsultatsiooni ja küsimustiku leiab Euroopa Komisjoni lehelt: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12658-Bathing-water-quality-review-of-EU-rules/public-consultation_et.

Küsimustiku esimene osa on kõigile arvamuse avaldamiseks. Teine osa sisaldab üksikasjalikumaid küsimusi suplusvee direktiivi rakendamise, tulemuslikkuse ja parandusvõimaluste kohta ning seetõttu sobib vastamiseks vastavatele supluskohtadega tegelevatele asutustele või ettevõtetele. Küsimustikule vastamiseks tuleb ennast eelnevalt registreerida (sealjuures on võimalik vastata anonüümselt).  

Vastata saab ka eesti keeles ning aega vastamiseks on kuni 20. jaanuarini 2022.

Veel uudiseid samal teemal

04.07.2022

Harku järves tuvastati sinivetikad

Terviseameti Põhja regionaalosakond võttis 1. juulil veeproovi Harku järve supluskohast sinivetikate määramiseks. Proovi tulemus kinnitas sinivetikate olemasolu järve suplusvees, mõõdukas koguses leidus ka potentsiaalselt toksilisi liike.

28.06.2022

Tallinnas tuvastati esimesed sinivetikad

Terviseameti Põhja regionaalosakond võttis esmaspäeval Pirita supluskohast veeproovi sinivetikate määramiseks. Proovi tulemus viitas mõõdukale õitsengule ning vähesel määral leidus ka potentsiaalselt toksilisi liike.