Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Ettevõtted saavad kontrollida, milline info nende toimikust avalikustatakse

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) võttis kasutusele IT-vahendi, mis võimaldab ettevõtetel kontrollida, milline teave nende registreerimistoimikutest avaldatakse Internetis, ECHA veebileheküljel. Vahendi eesmärk on aidata registreerijatel luua toimikuid, mida saab avaldada, paljastamata konfidentsiaalset äriteavet.

IT-vahend võimaldab ECHA-l automaatselt filtreerida toimikute sisu enne toimiku avaldamist Internetis. Vahendi abil näidatakse seda osa teabest, mille ECHA avaldab vastavalt REACH-määruse artiklile 119 (Avalikkuse elektrooniline juurdepääs teabele).

Uus IT-vahend on IUCLID-i teabe levitamise lisandmoodul, mis töötab IUCLID-i versiooniga 5.2 ja on tasuta allalaaditav IUCLID 5 veebilehelt. 

Lisainformatsioon

  • IUCLID 5 veebileht
  • Teabe levitamise dokumendid (ECHA->Help->Documents->Dissemination (kõige viimane))
  • Teabe levitamise juhend (REACH-IT Data Submission Manual Part 15 - Dissemination: How to determine what will be published on the ECHA website from the registration dossier)
  • ECHA teabe levitamise veebileht - juurdepääs registreerimistoimikutes olevale avalikule teabele
  • ECHA vastav pressiteade