Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

ECHA avaldas märgistamise ja pakendamise juhendi

Uus juhend annab detailsemaid juhiseid märgistamise ja pakendamise kohta kui varasem CLP-määruse kriteeriumite rakendamise juhend.

Eelkõige selgitab juhend järgmisi teemasid:
  • mida võtta arvesse nõutava märgistuse suuruse valikul
  • millist lisateavet kasutada ja kuhu see etiketil paigutada
  • erandeid väikepakenditele
  • CLP-määruse ja veoeeskirjade kohase märgistuse seost
  • kuidas valida märgistusele kõige sobivamad/asjakohasemad? hoiatuslaused
  • üleminekusätteid juba turustatavatele ainetele ja segudele

Uus juhend asendab CLP-määruse kriteeriumite rakendamise juhendis peatükid, milles on juttu märgistamisest ja hoiatuslausete valikust.

Lisateave: Juhendite veebileht
CLP- ja märgistuse jaotis ECHA veebilehel
Terviseameti veebileht