Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Detsembrist kohaldatakse uued piirangud ja keelud kosmeetikatoodetele ja koostisosade, mis on CLP-määruse alusel klassifitseeritud KMR aineks

Alates 1. detsembrist 2023 kohaldatakse kosmeetikatoodetele ja nende koostisosade, mis on CLP-määruse alusel klassifitseeritud KMR (kantserogeenseks, mutageenseks ja reproduktiivtoksiliseks) aineks, uued piirangud ja keelud, sh keelustatakse laialdaselt kasutatavad lõhnaaine benozophenone CAS number 119-61-9 ja India neemipuu ekstrakt [veega ekstraheeritud Azadirachta indica seemnetest ja järeltöödeldud orgaaniliste lahustitega] CAS number 84696-25-3  kasutamist kosmeetikas. Neempuuõli Melia Azadirachta Seed Oil CAS numbriga 8002-65-1 ja 90063-92-6 ei ole KMR aineks klassifitseeritud ja seda võib jätkuvalt kosmeetikatoodetes kasutada.

Terviseamet teavitab, et alates 01.12.2023 kohaldub kosmeetikatoodetele  Euroopa Komisjoni määrus (EL) 2023/1490. See on kosmeetikamääruse muudatus ja on seotud CLP- määruse (määrus käsitleb ainete klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) muudatusega (EL) 2022/692 (18 ATP), mille kohaselt on teatud hulk aineid klassifitseeritud kantserogeenseks, mutageenseks ja reproduktiivtoksiliseks (KMR). Selles kosmeetikamääruse muudatuses on loetletud kosmeetikas kasutamiseks keelatud ja piiratud ained. Sealhulgas on alates 01.12.2023 keelatud kasutada kosmeetikatoodetes enim levinud aineid India neemipuu ekstrakt [veega ekstraheeritud Azadirachta indica seemnetest ja järeltöödeldud orgaaniliste lahustitega]  ja lõhnaaine benozophenone.

Aine India neemipuu ekstrakt [veega ekstraheeritud Azadirachta indica seemnetest ja järeltöödeldud orgaaniliste lahustitega] CAS Nr 84696-25-3 kasutati  erinevates kosmeetikatoodetes  koostisosana nahahoolduse ja -niisutamise eesmärgil. Kuna aine on klassifitseeritud 2 kategooria KMR-aineks (reproduktiivtoksiliseks - arvatavasti kahjustab loodet), siis selle kasutamine kosmeetikatoodetes, sh selliste kosmeetikatoodete müük on alates 01.12.2023 keelatud.

Aine BENZOPHENONE CAS Nr 119-61-9 kasutati kosmeetikatoodetes enamasti lõhnaainena. Aine on allergiat tekitav aine ja on samuti klassifitseeritud 1B kategooria KMR-aineks (kantserogeenseks - võib põhjustada vähktõbe). Selle aine kasutamine kosmeetikatoodetes, sh selliste kosmeetikatoodete müük on alates 01.12.2023 keelatud.

Euroopa Komisjoni määrusega (EL) 2023/1490 saab tutvuda Terviseameti veebilehel adressil 

https://www.terviseamet.ee/et/kemikaaliohutus-tooteohutus/toodete-kaitlejale/kosmeetika/kosmeetikatoodete-seadusandlus