Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

COVID-19 Wesail kiirtestide tagasikutse

Ainult professionaalseks kasutamiseks toodetud kiirtestide kättesaadavaks tegemine müügikohas, kus ostjaks on peamiselt tavakasutajad, on vastuolus tootja määratud sihtotstarbega. COVID-19 kiirtestidele pole piiranguid sätestatud, kuid müüjatele kohalduvad hoolsusnõuded.

COVID-19 Wesail kiirtestide ühe partii pakendilt on puudu Euroopa volitatud esindaja nimi ja aadress. Pakend on ümberkleebistatud viisil, mida ei ole volitatud esindaja heaks kiitnud. Amet on palunud nii maaletoojal kui ka jaemüüjal testid müügilt eemaldada. Tootja ja maaletooja on lubanud testid tagasi kutsuda, kuid need on endiselt müügis jaemüügikohtades.

Kõik jaemüüjad, kes müüvad tavakasutajale alloleva märgistusega testi, peavad testide müügi lõpetama ning tagastama testid ettevõttele, kelle käest need osteti:

Levitajatel on kohustus veenduda, et toode vastab nõutele ja ostja suudab testi kasutada. Nõutele mittevastavate testide levitamine ja tahtlikult tavakasutajale müümine on seaduse rikkumine.

Turul on olemas koduseks kasutamiseks mõeldud testid, mis sobivad jaemüüki. Müües tavakasutajale aga ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud teste, vastutab müüja, ja ostja võib müüjalt raha tagasi küsida. Ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud testide tahtlik müümine tavakasutajatele enesetestimise komplektina on keelatud. Testi kasutamise eest vastutuse veeretamine kasutajale on seadusega vastuolus. Müüja kohustus on veenduda, et kasutaja suudab seadet sihtotstarbeliselt kasutada. Toidupoed, ajalehekioskid ja teised jaemüüjad peavad samuti müügitingimusi täitma ja tarbijat kaitsma.

Veel uudiseid samal teemal

27.05.2021

Terviseamet hoiatab COVID-19 antigeeni kiirtestide komplektides kasutatavate nõuetele mittevastavate vatipulkade eest

Terviseametile teadaolevalt võib Eesti turul olla kättesaadavaks tehtud COVID-19 antigeeni kiirteste, mille komplektis olev proovi võtmiseks kasutatav vatipulk iClean ei vasta nõuetele. Nõuetele mittevastavate vatipulkade levitamine on Eestis keelatud.

10.12.2019

Terviseamet alustab iluteenuste terviseohutuse kontrollimisega

Alates 10.12.2019 alustab terviseamet järelevalvet ilu- ja isikuteenuste osutamisele, mille fookuses on laserprotseduurid.