Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Biotsiidides kasutatavate olemasolevate toimeainete süstemaatilise läbivaatamise tööprogrammi pikendatakse

Biotsiidides sisalduvad toimeained kaitsevad inimesi, loomi, materjale või tooteid kahjulike organismide (nt kahjurite või bakterite) eest. Kõik biotsiidid peavad saama enne turule laskmist loa ja biotsiidides sisalduvad toimeained peavad olema eelnevalt heaks kiidetud.

Biotsiidimääruse (EL) nr 528/2012 artikli 89 lõike 1 esimese lõigu kohast tööprogrammi ei suudeta 31. detsembriks 2024 lõpule viia, seega peab komisjon asjakohaseks pikendada tööprogrammi kestust. Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2024/1398 pikendatakse olemasolevate toimeainete süstemaatilise läbivaatamise tööprogrammi kestust kuni 31. detsembrini 2030.

Biotsiidi, mis sisaldavad veel tööprogrammis hindamisel olevaid toimeaine(i)d, registreerimistunnistuste kehtivuse aega pikendatakse kuni toimeaine heakskiitmise kuupäevani, aga mitte kauem kui 31. detsembrini 2030.

Lisainfo: