Sa oled siin

Balti- ja Põhjamaade keemiarelva keelustamise konventsiooni pädevate asutuste esindajad pidasid Eestis töökoosolekut

Pixabay

Sel nädalal kohtusid terviseametis Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra ja Taani keemiarelva keelustamise konventsiooni pädevad asutused ja kohalikud koostööpartnerid, et arutada konventsiooni rakendamisega seotud küsimusi.

Kohtumisel osalejad said ülevaate nii rakendatava seadusandlusest ja deklaratsioonidest kui viimasel aastal tehtud inspektsioonidest. Eesti suursaadik Haagis Kaili Terras andis ülevaate tähtsamatest keemiarelvade keelustamise organisatsioonis (OPCW) tehtud otsustest ning uutest konventsiooni nimekirja lisatud ainetest. 

Terviseameti kemikaaliohutuse osakonna juhataja Enda Veskimäe sõnul on keemiarelvadega seotud riskid reaalsed, mille tõestuseks on ka keemirelva kasutamine Süürias, Iraagis, Malaisias ja viimati Ühendkuningriigis. “Keemiarelvade oluliste komponentide liikumise jälgimine ja takistamine on kõikide osapoolte ühine jõupingutus,” ütles Enda Veskimäe, kelle sõnul kemikaaliohutus ja -turvalisus tänapäeva maailmas probleem. „Meie ülesanne on kaasa aidata, et kemikaale kasutatakse õigetel eesmärkidel ja veenduda, et teatud kemikaalid ei satuks valedesse kätesse.“

Keemiarelvade keelustamise organisatsioon (inglise keeles Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons ehk OPCW) on 1997. aastal loodud valitsustevaheline rahvusvaheline organisatsioon, mis ühendab keemiarelvade keelustamise konventsiooniga liitunud riike ja eelkõige valvab selle järele, et konventsioonist kinni peetaks. Organisatsiooni eesmärk on keemiarelvade täielik keelustamine ja hävitamine. Ühtlasi tegutsetakse liikmesriikide konsultatsiooni- ja koostööfoorumina. Organisatsioon tegeleb nii liikmete raportite ärakuulamisega kui ka inspekteerimisega kohapeal.

Keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise ning nende hävitamise konventsioon on riikidevaheline kokkulepe, mis avati allakirjutamiseks 13. jaanuaril 1993 Pariisis. Konventsioon jõustus 29. aprillil 1997, kui 65 riiki oli selle ratifitseerinud.

Eestis on keemiarelva keelustamise konventsiooni pädevaks asutuseks terviseamet.

Veel uudiseid samal teemal

Formaldehüüd on inimesele vähki tekitava toimega aine ja võib pikaajalisel kokkupuutel põhjustada hingamisraskusi, ekseemi ja ülitundlikkust
21.06.2019

Terviseamet kutsub osalema Euroopa Kemikaaliameti piirangu ettepanekute avalikul arutelul

Terviseamet kutsub kõiki huvitatud isikuid osalema Euroopa Kemikaaliameti piirangu ettepanekute avalikul arutelul mikroplastide, tsükliliste metüülsiloksaanide ja formaldehüüdi üle.

Biotsiidseid tooteid ehk biotsiide kasutatakse inimesele kahjulike organismide vastu võitlemisel
04.06.2019

Biotsiidide andmebaas on uuenenud

Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) andmebaasist saavad kõik inimesed nüüdsest rohkem teavet Euroopa Liidus loa saanud biotsiidsete toodete ja nendes sisalduvate toimeainete kohta.