Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Avalik arutelu terminile „nanomaterjal“ teadusliku aluse koostamiseks

Euroopa Komisjon koostöös tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomiteega (SCENIHR) kutsub huvitatud osapooli osalema avalikul arutelul teadusliku aluse koostamiseks terminile „nanomaterjal“.

Kommentaare oodatakse arutelueelselt koostatud arvamusele.

SCENIHR on üks kolmest sõltumatust toiduga mitteseotud teaduskomiteest, mida haldab Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat. See annab teaduslikku nõu Komisjonile näiteks uute tehnoloogiate, meditsiiniseadmete, riskihindamise füüsikaliste riskide ja metoodikatega seotud küsimustes. Ühenduse teadusliku nõuandmise kord põhineb teadusliku tipptaseme, sõltumatuse ja läbipaistvuse printsiibil.

Euroopa Komisjon palus SCENIHR-il koostada nanomaterjalide terminoloogia kohta arvamusdokumendi, millele oodatakse tagasisidet algatatud avalikult arutelult. Aruteluga on võimalik lähemalt tutvuda siin ja kommentaare arvamusdokumendile esitada elektrooniliselt siin. 

Avalik arutelu kestab 15. septembrini 2010. Lisainformatsioon:
  • SCENIHR-i koostatud arvamusdokument terminile „nanomaterjal“
  • Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi vastav uudis
  • Tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee (SCENIHR - Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks)