Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Avaldatud on Chesar-i uuendus

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) avaldas kemikaaliohutuse hindamise ja aruandluse vahendi Chesar uuenduse - Chesar-i versiooni 1.1, mille abil on ettevõtetel võimalik luua täielik kemikaaliohutuse aruanne.

Chesar-i näol on tegemist IT-vahendiga, mis aitab tööstusel kemikaaliohutuse hindamist läbi viia efektiivsemalt ja tõhusamalt.

Chesar-i uuendus võimaldab registreerijatel luua täielikku kemikaaliohutuse aruannet nii tekstikujul kui andmebaasi kujul. Chesar 1.1 töötab IUCLID 5.2 versiooniga.

Chesar 1.1 tagab kooskõla kemikaaliohutuse aruandes olevate kokkupuutestsenaariumite ja IUCLID-is olevate kindlaksmääratud kasutusalade vahel. Kui ettevõte on Chesar 1.1 kasutades lõpetanud kemikaaliohutuse hindamise, on kasutusalade kohta käivad andmed võimalik otse üle kanda IUCLID-i sektsiooni 3.5.

Chesar 1.1 abil ei saa siiski veel luua kokkupuutestsenaariume ega laiendatud ohutuskaarte (extended safety data sheets), need funktsioonid lisanduvad tõenäoliselt sügisel 2010.

Chesar 1.1 uuenduse kohta oodatakse kasutajatepoolset tagasisidet, mida oleks võimalik arvesse võtta järgmiste uuenduste väljatöötamisel.

Lisainformatsioon
  • Chesar-i veebilehekülg vahendi ja kasutusjuhendite allalaadimiseks 
  • Tagasiside veebivorm
  • Teabele esitatavate nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise juhendlehekülg
  • ECHA vastav pressiteade