Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Avaldati REACH määruse muudatus

31. mail 2010 avaldati Komisjoni määrus (EL) nr 453/2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH).

20. mail 2010 vastu võetud REACH määruse muudatus käsitleb peamiselt REACH määruse II lisa ehk ohutuskaartidega seotud nõudeid.

REACH määruse muudatusmäärusega on võimalik tutvuda siin.

Lisainformatsioon:

  • Komisjoni määruse (EL) nr 453/2010 inglise keelne tekst
  • Terviseameti Kemikaaliohutuse osakonna REACH menüü