Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Avaldati projekti REACH-EN-FORCE 1 tulemused

Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) Foorum jõustamisalase teabe vahetamiseks (ehk lihtsalt Foorum) tutvustas mais toimunud seminaril oma esimese projekti REACH-EN-FORCE 1 tulemusi. 

Seminarile järgnenud koosolekul lepiti kokku esimese projekti järgsed edasised sammud, rõhutades  efektiivse järelevalvetegevuse olulisust REACH määruse erinevate eesmärkide saavutamiseks.

Projekti REACH-EN-FORCE 1 raames oli vaja teha kindlaks, kas eelregistreerimiskohustus ja ohutuskaartidega seotud spetsiifilised nõuded on täidetud. Selleks teostati perioodil mai-detsember 2009 ligi 1600 inspekteerimist 23 liikmesriigis, lisaks Norras ja Islandil. Kokku inspekteeriti 878 tootjat, 666 importijat, 83 ainuesindajat ja 858 allkasutajat.

Täpsemate projekti tulemustega on võimalik tutvuda siin.

Arvestades projektist osavõtjate rohkust  ja projekti põhjal saadud uusi kogemusi, pidas Foorum projekti edukaks ning otsustas pikendada inspekteerimistegevusi kuni kevadeni 2011, et siis hinnata ettevõtete vastavust registreerimiskohustuse esimese tähtajaga 30. november 2010.

Foorum  otsustas veel ühe ühise projekti kasuks, mis puudutab rehvides  kasutatavate  polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke (PAH) sisaldavate täiteõlide (REACH määruse XVII lisa, 50. kanne) keelustamist. Praegu valmistatakse ette järelevalve vahendeid vastavuse hindamiseks selle piiranguga. Operatiivne tegevus algab projektis osalevates riikides käesoleva aasta hilissuvel.

Kokku lepiti ka järgmise Foorumi ühisprojekti läbiviimises, mis hõlmab segude tootjate (formulators) inspekteerimist. Ettevalmistustööd selleks on juba alanud.

Foorumi koosolekul arutatud muude teemade kohta saab lugeda ECHA vastavast pressiteatest.

Lisainformatsioon:
  • ECHA Foorumi veebilehekülg
  • REACH-EN-FORCE 1 projekti tulemuste raport
  • REACH määruse raames teostatavate inspekteerimiste miinimumnõuded