Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Avaldati nimekiri 2010. aastal registreerida plaanitud ainetest

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) avaldas nimekirja kõikidest ainetest, mille kohta on ettevõtted kinnitanud plaanilist registreerimist REACH määruse 2010. aasta registreerimistähtajaks. Kui aine tuleb registreerida aastal 2010 ja seda ei tehta, on selle tootmine ja müümine pärast 30. novembrit 2010 Euroopa Ühenduses ebaseaduslik.

Ainete allkasutajatel nüüd võimalus kontrollida, kas nende poolt kasutatavad suurtes kogustes ja ohtlikud ained kavatsetakse registreerida õigeaegselt (väiksemates kogustes ja vähemohtlikke aineid ei pea sellel aastal registreerima). Tootjad ja importijad peaksid samuti jälgima nimekirja ning aktiivselt aitama kaasa selle lõpule viimisele, lisades oma registreerida plaanitud ained.

ECHA kodulehekülg annab teavet edasiste sammude kohta juhuks, kui ainet, mille peab registreerima 2010. aastal, ei ole nimekirjas. ECHA uuendab nimekirja perioodiliselt, et võimaldada ettevõtetel aineid korduvalt kontrollida.

Ained, mis tuleb 2010. aastal registreerida:
  • toodetakse ja imporditakse kõige suuremates kogustes (>1000 t/a);
  • on potentsiaalselt kõige ohtlikumad keskkonnale (PBT või vPvB >100 t/a);
  • on potentsiaalselt kõige ohtlikumad inimtervisele (KMR >1 t/a).
Lisainformatsioon: Nimekiri 2010. aastal registreerida plaanitud ainetest

Nimekirjas toodud teave on esitatud Komisjoni ja tööstuse esindajate nimel ECHA korraldatud uuringu tulemusena ettevõtete poolt. Nimekirja avaldamise tulemusena loodab ECHA võimaldada allkasutajatel, tootjatel, importijatel ja ainuesindajatel teha kindlaks, et nende poolt toodetud, imporditud või kasutatud registreerimiskohustusega aineid võib seaduslikult edasi kasutada ka peale esimese registreerimistähtaja möödumist.

ECHA vastav pressiteade