Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Algas ametlik suplushooaeg

Järvamaal ootab suplejaid 8, Tallinnas, Pärnu-, Tartu- ja Hiiumaal 5, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal ja Valgamaal 4, Põlva-, Lääne-, Võru-, Viljandimaal 2 ning Saare- ja Jõgevamaal üks supluskoht. Täpsema info supluskohtade kohta leiad siit.

Avalikeks supluskohtadeks loetakse rannad, mis on hooldatud ja korrastatud, varustatud piisava hulga riietuskabiinide, tualettruumide ja prügikastidega. Kogu suplushooaja vältel tehakse neis kohtades nõuetekohast suplusvee seiret, suplusvee kontrolli tulemused avaldatakse jooksvalt Terviseameti kodulehel.

Eestis on suplemiseks sobivaid veekogusid tunduvalt rohkem, kui ametlikult kirjas, kuid vaid ametlikes supluskohtades on tagatud suplusvee kvaliteedi kontroll ning täidetud muud suplejate ohutust ja heaolu tagavad nõuded. Kõikides teistes veekogudes toimub suplemine inimese omal vastutusel.  

Suplusvee kvaliteedi ning muu supluskohaga seotud teabe saamiseks võib pöörduda ka kohaliku omavalitsuse poole, kes on tavaliselt supluskoha omanik või valdaja ning kes on kohustatud teostama suplusvee analüüse ning tagama supluskoha heakorra.