Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Alates 3. juunist ei tohi enam lasta Euroopa Liidu turule tarbijatele müügiks ette nähtud küünehooldustooteid, mis sisaldavad allergiat tekitavaid aineid

Ained HEMA ja di-HEMATMHDC (di-HEMA trimethylhexyl dicarbamat) on allergiat tekitava toimega, mida võib leiduda küünehooldustoodetes. Aineid sisaldava küünehooldustoote nahale sattudes võib tekkida allergiline reaktsioon. Viimaste aastate jooksul on Euroopa Liidus kosmeetika valvesüsteemi raames laekunud raporteid eelnimetatud ainete kasutamisest tingitud tõsiste soovimatute mõjude kohta.

Võttes aluseks need andmed ja tarbijaohutuse komitee arvamuse kehtestas Euroopa Komisjon ainete HEMA ja di-HEMATMHDC osas piirangu (komisjoni määrus (EL) 2020/1682), mille kohaselt alates 3. septembrist 2021 ei saa neid aineid sisaldavaid küünehooldustooteid tarbijale müüa. Neid tooteid saavad sellest kuupäevast kasutada üksnes professionaalsed küünetehnikud teenuse osutamisel.

Ajavahemikus 03.06.2021 kuni 02.09.2021 saab veel kauplustes olevad toodete jäägid maha müüa, seejärel on aga HEMA ja di-HEMATMHDC sisaldavate küünetoodete müük tarbijale keelatud. Tavatarbijad võivad kasutada HEMA ja di-HEMATMHDC sisaldavaid tooteid ebapiisava täpsusega, mis põhjustab kokkupuute küüneplaadi kõrval oleva nahaga ja seetõttu on allergia tekkimise oht suur.

Tarbijaohutuse komitee leidis, et kui HEMA ja di-HEMATMHDC kantakse tehisküüne modelleerimise süsteemi osana korrektselt küüneplaadile, ei kujuta need endast tõenäoliselt sensibiliseerimisohtu, tingimusel, et nende kasutamine piirdub ainult küüneplaadiga ja välditakse kokkupuudet külgneva

Veel uudiseid samal teemal

02.10.2023

Euroopa Komisjon võttis vastu mikroplasti piirangu

Euroopa Komisjon võttis 25. septembril 2023 REACH-määruse alusel vastu piirangu, mis piirab tahtlikult lisatud mikroplasti kasutamist kosmeetikatoodetes, pesuvahendites ja tehisspordiväljakutes. See hoiab ära umbes poole miljoni tonni mikroplasti sattumise keskkonda.

18.09.2023

Kemikaalide ohutu käitlemise kohta valmis mahukas juhend

Päästeamet koostas koostöös teiste ametkondadega mahuka juhendi kemikaalide ohutu käitlemise kohta. Juhendi tutvustamiseks toimub 11. oktoobril ka infopäev.