Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

90 kiirabibrigaadi jõudsid 2009. aastal 241 894 abivajajani

Riigis tegutses 24 kiirabiettevõtet. 

2009. aastal abi saanud patsientidest ligi 88 protsenti olid täiskasvanud ja 12 protsenti lapsed. Eelneva aastaga võrreldes on abi saanud laste osakaal veidi suurenenud ning täiskasvanute osa langenud.

Haiglaravile toimetas kiirabi 87 743 isikut, mis moodustab 36 protsenti ( 2008 aastal 36,7%) kõikidest abivajajatest. Traumade tõttu tuli hospitaliseerida kannatanuid kokku 31 713 juhul (2008 aastal vastavalt 33 238 juhul), mürgistusjuhtumite korral osutati abi 2538 korral (2008 aastal 3094 korral). Mürgistusjuhtumitega pöördumiste  vähenemise üheks põhjuseks võib lugeda aasta tagasi tööd alustanud mürgistusteabekeskuse  järjest paremat teavitus- ja ennetustööd.

Sünnitajaid toimetati sünnitusmajadesse 1722 korral (2008 aastal 2015 juhul). Kuigi ka sündide statistika näitab aastate võrdluses vähenemist (2009. aastal 15 807 ja 2008. aastal 16 233), ei saa kiirabiteenuse vähenemist siiski sellega seletada. Pigem on inimesed ise järjest paremini tähtsaks perekondlikuks sündmuseks valmistunud ja kasutavad sünnitusmajja jõudmiseks omi vahendeid, mis ongi ootuspärane käitumine.

Kiirabi konstateeris sündmuskohal 2009 aastal 5291 inimese surma ( 2008 aastal 5339 ). Kliinilisest surmast elustati efektiivselt sündmuskohal 189 inimest ( 2008 aastal 182).

Täpsema ülevaate kiirabi 2009 aasta  tegevuse kohta leiate siit.