Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

21. septembril toimub REACH ja CLP teabepäev

REACH-määrus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, millega rakendatakse Euroopa Ühenduses uut kemikaalipoliitikat ja mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist.

CLP-määrus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ja mille rakendamise tulemusena ühtlustatakse ainete ja segude klassifitseerimise ja märgistamise kriteeriume kogu Euroopa Ühenduses.

Teabepäeval keskendutakse kahe määruse olemusele, lähenevatele tähtaegadele, räägitakse järelevalvest, CLP-teavituseks mõeldud IT vahenditest, tõstetakse teadlikkust tekkida võivatest probleemidest ja antakse ülevaade ettevõtete kogemustest nende määruste rakendamisel.

Kõik ettevõtted, kes tegelevad kemikaalidega, on oodatud Teabepäevale. Registreerimine on lõppenud.

Teabepäeva esialgne päevakava: 10:00 
  • REACH-määruse rakendamine
  • CLP-määrus
  • CLP-tähtajad ja teavitamine
  • REACH kasutajatugi
  • Järelevalve
  • IT vahendid CLP teavitamiseks
  • Balti Keskkonnafoorum
  • Kogemused: REACH ja CLP
  • Arutelu
16:00 Ürituse lõpetamine Lisateavet saab meiliaadressilt [email protected]