Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

21.-25. märtsil toimub mürgistusennetusnädal

21.-25. märtsil toimub mürgistusennetusnädal

Märtsi kolmas nädal on mürgistusennetusnädal, millega pööratakse tähelepanu enamlevinud mürgistusohtudele ja antakse soovitusi nende vältimiseks. Kõik mürgitused on ennetatavad ja ennetusnädalal jagavad selleks soovitusi Mürgistusteabekeskuse spetsialistid.

„Mürgistused on õnnetused, mida on võimalik ette näha ja seega ennetada. Sel aastal keskendume mürgistusennetusnädalal eakaid kimbutavatele mürgistustele. Eelmisel aastal oli eakatega seotud mürgistusnõustamistest 54% seotud ravimite, kemikaalide või pakendite segiajamisega ning 39% juhtudest unustati, et ravim oli juba võetud ning seda manustati teist või kolmandat korda. Need mürgistused on õigete harjumuste abil välditavad,“ ütles Terviseameti Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.

Palume eakatel arvesse võtta, et:

  • Ravimit võttes tuleb alati panna tuli põlema ja prill ette, et vältida ravimite segamini ajamist.
  • Ravimite topelt võtmise vältimiseks aidake lähedasel leida sobiv ravimijagaja ning läbi mõelda selge ravimite ülesmärkimise süsteem. Oma rohtude enam kui kahekordne doos võib olla mürgistuse põhjustajaks.
  • Kemikaale ei tohi segada ega originaalpudelist ümber valada. Esimesel juhul võib saada mürgistuse aurudest, teisel juhul on oht pudelite segamini ajamiseks ja kemikaali joomiseks.
  • Mürgistuse või selle kahtluse korral helistage 16662! See number tasub telefoni salvestada. Helistada võib ööpäev läbi ja nõu küsida nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

2021. aastal tehti mürgistusinfoliinile üle 3000 kõne. Võrreldes varasema aastaga on kõnede arv pisut vähenenud ja seda eelkõige väikelastega seotud mürgistuste vähenemise tõttu. „Mürgistusennetusnädalad aitavad teadlikkust tõsta ja mürgistusi ennetada. Eelmise aasta märtsis keskendusime väikelaste ja eriti alla 1-aastaste laste mürgistustele ja statistika näitab, et ülejäänud aasta jooksul vähenes alla 1-aastastega juhtunud mürgistuste arv ligi poole võrra ja vähenemine oli ka teistes eelkooliealiste laste vanusegruppides,“ selgitas Terviseameti Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.

Vaata loodud meediafaile mürgistusteabekeskuse kodulehelt, lisame sinna infot ka jooksvalt! Kindlasti kuuled meid sagedamini raadiotes!

Veel uudiseid samal teemal

02.10.2023

Euroopa Komisjon võttis vastu mikroplasti piirangu

Euroopa Komisjon võttis 25. septembril 2023 REACH-määruse alusel vastu piirangu, mis piirab tahtlikult lisatud mikroplasti kasutamist kosmeetikatoodetes, pesuvahendites ja tehisspordiväljakutes. See hoiab ära umbes poole miljoni tonni mikroplasti sattumise keskkonda.

18.09.2023

Kemikaalide ohutu käitlemise kohta valmis mahukas juhend

Päästeamet koostas koostöös teiste ametkondadega mahuka juhendi kemikaalide ohutu käitlemise kohta. Juhendi tutvustamiseks toimub 11. oktoobril ka infopäev.